Voda v krajině – konference k problematice sucha - Wavin Academy

Voda v krajině – konference k problematice sucha

16.06.2016

8. června proběhla v Praze konference Voda v krajině. Dva hlavní bloky byly věnovány suchu a fosforu. Konference se zabývala nedostatkem vody v krajině, potřebnými opatřeními a pozemkovými úpravami. Odpoledne bylo věnováno vznikající fosforové platformě, problematice fosforu ve vodních tocích a jeho recyklaci. Podrobný program a sborník z konference ke stažení naleznete na odkazu zde.