Výstavba BD Atrium Kobylisy s produkty Wavin - Wavin Academy

Výstavba BD Atrium Kobylisy s produkty Wavin

30.06.2016

Dodávka materiálu na stavbu BD Atrium Kobylisy (projekt CTR group a.s.) je dalším projektem Wavin Ekoplastik. Řešením pro odvod a využití dešťové vody bylo vytvoření retenční nádrže s řízeným odtokem na 4l/s.

Vzhledem k malé užitné hloubce byly použity systémy Wavin Q-Bic a Q-BB (o objemu 75,5m3 tj. 184ks boxů) v jedné vrstvě s revizními a odvětrávacími šachtami Tegra 600. Pro zajištění povoleného odtoku jsme specifikovali regulační prvek DN 200 typ T v betonové šachtě DN 1000, pro který byla stanovena velikost regulační clony k zaručení povoleného odtoku. Před nátokem do retenční nádrže byla osazena akumulační jímka pro zachycení a využívání dešťových vod minimálně pro zálivku zeleně v atriu bytového domu.