Wavin Acaro PP SN 12 schváleno pro Prahu - Wavin Academy

Wavin Acaro PP SN 12 schváleno pro Prahu

08.03.2016

Společná materiálová komise Pražské vodohospodářské správy a Pražských vodovodů a kanalizací odsouhlasila použití kanalizačního systému Wavin Acaro PP SN 12 v kanalizačních sítích na území hlavního města Prahy. Svůj souhlas potvrdila oficiálním vyjádřením ze dne 18.2.2016 více zde.

Potrubí Acaro PP SN 12 se ideálně hodí všude tam, kde je bezpečnost kanalizačního potrubí hlavní prioritou. Jedná se tedy jak o centra měst, tak i o poddolovaná území, chráněné krajinné oblasti nebo ochranná pásma vodních zdrojů. Více informací o potrubí Acaro najdete zde.

Wavin Acaro