Wavin Czechia uspořádala seminář pro Střední školu řemesel, obchodu a služeb Žamberk - Wavin Academy

Wavin Czechia uspořádala seminář pro Střední školu řemesel, obchodu a služeb Žamberk

31.01.2022

Žamberk je město na východě Čech v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji, v podhůří Orlických hor. Město je rozloženo v údolí řeky Divoké Orlice i na okolních svazích. Žije zde přibližně 6 000 obyvatel. Právě zde se nachází zámek Žamberk, ve kterém sídlí Střední škola řemesel, obchodu a služeb.

Se Střední školou řemesel, obchodu a služeb Žamberk společnost Wavin Czechia udržuje dlouholetou spolupráci. Pravidelně zde za učiteli a studenty přijíždí tým odborníků, aby obohatil výuku o novinky v oboru instalatér, topenář. Také letos nebyla porušena tradice. Na pozvání jsme realizovali pro úzkou skupinu studentů a vyučujících praktický seminář neboli Workshop.

Co jsme si připravili? Nové prezentace na produkty vnitřní instalace, které zahrnují rozvody vody, topení, vnitřní kanalizace a podtlakové odvodnění střech. Studenti se  mohli seznámit se vzorky produktů a zhlédli nová instruktážní videa.

Škola získala do učeben tři samostatné panely na jednotlivé produktové řady výrobků, a to panel vzorků na rozvody vody, tichou kanalizaci a tzv. lisované systémy.

V diskusi nás zajímají názory a zpětná vazba od vyučujících a také studentů. Ptáme se na jejich potřeby, vize, cíle a také co bychom mohli udělat lépe, aby tradice byla zachována i nadále. V roce 2022 přejeme vyučujícím a studentům hodně úspěchů ve studiu, práci a za rok zase na viděnou.

Lektoři: Ing. Ivo Valeš, Pavel Mališka

Autor článku: Bc. Šárka Piechowiczová,DiS.

 


O projektu Wavin do škol
Společnost Wavin Czechia jako významný dodavatel plastových potrubních systémů pro vnitřní instalace a inženýrské sítě na stavebním trhu v roce 2020 zahájila projekt pod názvem Wavin do škol. Cílem projektu je propojit vyučující a studenty se společností Wavin Czechia, seznámit učitele a studenty s produkty a novinkami na stavebním trhu a umožnit absolventům škol, aby jejich znalosti více odpovídaly požadavkům trhu práce. V rámci projektu Wavin do škol společnost nabízí on-line webináře, produktová školení přímo ve školách – včetně prezentace novinek, návštěvy interaktivního školícího centra v Kostelci nad Labem a možnost využití exkurze do výroby. Součástí projektu je rovněž technická a materiálová podpora pro rozvoj praktického vzdělávání.