Wavin do škol 2023/2024, aneb co se nám povedlo a kam směřujeme. - Wavin Academy

Wavin do škol 2023/2024, aneb co se nám povedlo a kam směřujeme.

25.03.2024

V rámci projektu Wavin do škol máme v portfoliu pro aktivní spolupráci osmdesát škol z České republiky.

V současné době jsou naše aktivity zaměřeny na vzdělávání studentů a učitelů středních odborných učilišť, středních škol stavebních, vysokých škol s technickými obory, ale nově také na vzdělávání žáků škol základních.

Počet škol, které navštívilo Wavin Academy v Kostelci nad Labem bylo přes dvacet. Počet škol, kde jsme realizovali individuální školení přímo ve školách bylo téměř třicet.
V rámci projektu Wavin do škol jsme se aktivně angažovali v projektech a soutěžích, například Euro Skills 2023 Gdaňsk, Soutěž učeň instalatér ČR v Brně, Mezinárodní konference Enersol 2023 v Pardubicích nebo soutěže instalatérů Cechu topenářů v Praze na Zeleném pruhu.

Nelze opomenout, že v projektu Wavin do škol spolupracujeme s partnerskými firmami a společně se podílíme na podpoře výuky, ať už dodáním materiálu pro praktické vyučování nebo prodejem našich produktů pro instalace, které dále ve školách jsou uplatněny k získávání dovedností pro praxi a budoucí povolání.
V době covidu byl zájem především o on-line webináře, ale v minulém roce byla situace opačná, zájem ze strany učitelů a studentů byl větší pro osobní setkávání, předávání znalostí a zkušeností z praxe a praktické ukázky nových výrobků a technologií.

Kam směřujeme v roce 2024?
Našim cílem je udržet a rozvíjet projekt Wavin do škol. I nadále budeme pořádat školení a žádané exkurze ve Wavin Academy v Kostelci nad Labem, budeme rozvíjet vzdělávání ve školách v regionech ČR a nově také u kolegů na Slovensku. Budeme podporovat soutěže a školní aktivity zaměřené na řemeslo a stavebnictví.
Máme připravené programy pro spolupráci a rozvoj vzdělávání studentů v technických oborech v komunitách, které se aktivně zabývají vzděláváním. Našim dílčím cílem je propagovat značku Wavin v soutěžích, které jsou zaměřeny na vzdělávání, ale také propagovat výrobky a značku Wavin v reálných projektech, ve kterých se studenti realizují během studijní praxe.
Projekt Wavin do škol rozvíjíme ještě dál, a to do projektového řízení obchodu Wavin Czechia.

Našim úkolem je vyhledávat a realizovat projekty, jako jsou rekonstrukce nebo výstavba nových škol, mateřských škol a objektů pro vzdělávání. Implementovat do těchto realizovaných projektů naše výrobky a zároveň se aktivně účastnit na aktuálním programu „zlepšení vnitřního klimatu ve školních budovách“.
Na závěr bych velmi ráda poděkovala všem zaměstnancům Wavin Czechia, kteří se na projektu Wavin do škol podílejí. Je velká „škoda“, že dnes se již nerealizuje firemní aktivita „dračí lodě“, protože projekt Wavin do škol je „dračí loď“ se skvělým týmem!

Rok 2024 pro nás bude náročný, abychom udrželi krok se studenty, kteří prahnou po informacích a zajímají se o digitalizaci a robotizaci výroby, modelování a simulaci, internet, senzoriku, přenosy a vyhodnocení dat, monitoring, projektování, dálkový přístup, cloud, kyberbezpečnost, a především digitalizaci v businessu a smart řešení. Studenti, kteří kladou důraz na zdraví, životní prostředí, udržitelnost, svobodně si volí životní styl, komunitu a také studují v době, kdy zdroje informací jsou na dosah.
Bc. Šárka Piechowiczová,DiS. koordinátor projektu Wavin do škol.