Školní konference Wavin Czechia o vodě, aneb od přednášky dětem po skutečný projekt - Wavin Academy

Školní konference Wavin Czechia o vodě, aneb od přednášky dětem po skutečný projekt

08.12.2023

Školní konference Wavin Czechia o vodě, aneb od přednášky dětem po skutečný projekt hospodaření s dešťovou vodou pro Základní a Mateřskou školu Citadela, o.p.s. v Kojeticích.

Školní parlament, který se skládá z dětí jménem Fanda, Samík, Lili, Lucka, Terka, Kuba, Ema, Máťa, Terezka a Vojta nás oslovili, jako firmu Wavin Czechia, že znají od svého učitele projekt Wavin do škol, a jako děti z projektově řízené školy chtějí vyřešit hospodaření s dešťovou vodou z jejich školní budovy.

Zařadit skutečné děti do skutečného projektového řízení projektu hospodaření s dešťovou vodou je pro nás něco, co skutečně děláme poprvé. Mají-li odvahu vstoupit do projektu tyto děti, máme odvahu také my, neboť na jejich webových stránkách je uvedeno, jak funguje škola Citadela.

„Citadela – nejbezpečnější místo ve městě. Ale také překrásné dílo Antoine de Saint Exupéryho, autora, který psal překrásné humanistické příběhy, k nimž čerpal náměty ze svých zkušeností. Základní škola a Mateřská škola Citadela o.p.s. svou činností navazuje na léta práce organizace Země lidí o.p.s., „mateřské“ neziskovky, která si ve smyslu Exupéryho vnímání života dala za cíl ukazovat dětem skutečný smysl života. Posláním Země lidí je již od roku 2010 ukazovat dětem, že volný čas mohou trávit přesně takovým způsobem, jaký si samy zvolí.

Vzdělání a cesta k němu jsou z našeho pohledu při utváření osobnosti dětí a jejich přístupu k životu a jinakosti zcela zásadní. Pokud chceme, aby „naše“ děti nebyly chodícími encyklopediemi, ale lidmi s vlastním názorem, schopnými vyhodnocovat získávané informace, samostatně řešícími situace, do kterých se dostanou, a vybavenými kompetencemi, které následně všichni u dospělých lidí hledáme, očekáváme a pozitivně hodnotíme, musíme dětem umožnit se vzdělávat způsobem, který je k tomuto dovede.“

Dne 6. prosince 2023 v 9 hodin ráno, ve školní budově proběhla plánovaná Konference o vodě, kterou připravili studenti této školy, jako první krok k řešení problematiky HSDV ve škole. Vřelé přivítání školního parlamentu školícího týmu Wavin Czechia, ručně vyrobené visačky a trička pro organizátory akce, hosty a publikum, občerstvení, audio technika, a hlavně plný konferenční sál 70 dětí!

Udržet pozornost publika, předat znalosti, zkušenosti, a hlavně toto publikum seznámit s produkty společnosti Wavin Czechia byla pro nás ojedinělá zkušenost. Ano, společně jsme to zvládli! Přetáhli jsme i plánovaný čas, protože publikum mělo spoustu otázek. V závěru bouřlivým potleskem, stiskem ruky jsme si odsouhlasili pokračováním v projektu. Řada je nyní na nás, vypracujeme projektovou dokumentaci k danému projektu.

„Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti. “

Stáhnout katalog Hospodaření s děštovou vodou  

 

Ing. Lenka Filipová, technický poradce Hospodaření s dešťovou vodou

Bc. Šárka Piechowiczová, DiS., koordinátor projektu Wavin do škol

Kamila Janyšková, ředitelka ZŠ a MŠ Citadela, o.p.s. Kojetice