Wavin knihovny pro program Revit – jak správně kopírovat do projektu? - Wavin Academy

Wavin knihovny pro program Revit – jak správně kopírovat do projektu?

01.10.2019

Wavin knihovny pro program Revit se vyznačují vysokou úrovní detailu a tím pádem i věrohodnosti celé výsledné instalace. Knihovny mají v sobě zakomponováno mnoho užitečných funkcí, které jsou specifické vždy pro konkrétní typ systému, který se v projektu vyskytuje. Vlastní tvorba potrubních rozvodů je následně založena na intuitivním přístupu k modelování. Nicméně k bezproblémovému návrhu je zapotřebí, aby konkrétní knihovna byla do projektu vždy korektně nakopírována.

Vlastní tvorbě instalace vždy předchází proces kopírování knihoven do projektu. Je to velmi jednoduché – obdobné, jako když běžně kopírujeme dokumenty, texty nebo tabulky v programech MS Office. Tedy použitím schránky, pomocí známých příkazů Ctrl+c, resp. Ctrl+v. Nejprve tedy musíme mít v rámci Revitu otevřené dvě pracovní okna – jedno s Wavin Revit knihovnou a druhé s aktuálně zpracovávaným projektem, ve kterém chceme daný systém použít. Provedeme hromadný výběr celého nabízeného systému a pomocí schránky ho vložíme do aktuálního projektu. Pro vložení do projektu je třeba toto kopírování ještě potvrdit. Abychom odstranili nepotřebné trubky a tvarovky, které se během kopírování knihovny staly součástí projektu, je třeba tyto komponenty z projektu klasickým způsobem vymazat. Tím docílíme žádoucího stavu, že knihovna bude kompletně a korektně nakopírována „do paměti“ projektu a zároveň nebude projekt obsahovat žádné nechtěné prvky. Obdobným způsobem též doporučujeme nakopírovat také předpřipravené šablony pro výkaz materiálu.

Celý postup kopírování je demonstrován ve videu