Wavin knihovny pro program Revit – PPR systém, standardní T kusy nebo navařovací sedla? - Wavin Academy

Wavin knihovny pro program Revit – PPR systém, standardní T kusy nebo navařovací sedla?

06.11.2019

Wavin knihovny pro program Revit se vyznačují vysokou úrovní detailu a tím pádem i věrohodnosti celé výsledné instalace. Knihovny mají v sobě zakomponováno mnoho užitečných funkcí, které jsou specifické vždy pro konkrétní typ systému, který se v projektu vyskytuje.

Vlastní tvorba potrubních rozvodů je následně založena na intuitivním přístupu k modelování. Obrovskou výhodou knihoven Wavin je taktéž fakt, že věrohodně kopírují produktový sortiment výrobce ve všech jeho detailech. Typickým příkladem může být např. variabilnost způsobu tvorby odbočky v rámci instalace. Wavin disponuje klasickým řešením pomocí T kusů, ale i řešením pomocí tzv. navařovacích sedel. Navařovací sedla umožní vytvoření jednodušší, elegantnější, ale levnější varianty. Obě metodiky jsou taktéž implementovány do Wavin Revit knihoven.

Jako výchozí možnost je nastavena tvorba odbočky pomocí standardního T kusu. V mnoha případech je tento způsob zcela dostačující. Posouzení vhodnosti tohoto způsobu je přitom na zvážení samotného uživatele. Jako vodítko může sloužit např. průměry potrubí v rámci T kusu, případné redukování průměru odbočky, a v neposlední řadě též bohatost průměrových řad jednotlivých T kusů. Přičemž platí, že pomocí dodatečných redukcí lze vyskládat (tedy lépe řečeno program sám automaticky vyskládá) požadavek na jakoukoliv průměrovou variantu v rámci řešeného T kusu. Složitost spoje (jak z hlediska potřebného materiálu, montážní náročnosti i požadavku na volný pracovní prostor) samozřejmě může být vysoká.

V těchto případech je již mnohem výhodnější místo složitých sestav T kusů použít jednoduché řešení pomocí navařovacích sedel. V rámci Revitu se toto provede výběrem inkriminovaného T kusu a jeho záměnou za požadované navařovací sedlo. Přičemž typ navařovacího sedla se vybere pouhým klikem do patřičného řádku v rámci nabídkového menu. Navařovací sedlo lze do projektu vložit i přímo (bez nutnosti prvotní tvorby běžného T kusu) výběrem z menu dostupných rodin a jeho přetažením na požadované místo v projektu. Při práci s navařovacími sedly je nutné brát v potaz reálné produktové portfolio Wavinu, aby program pracoval korektně s reálnými produkty.

Celý postup práce s navařovacími sedly je demonstrován zde: