Wavin TreeTank podpoří výsadbu stromů ve městech - Wavin Academy

Wavin TreeTank podpoří výsadbu stromů ve městech

10.08.2022

Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, představila Wavin TreeTank, inovativní řešení určené k výsadbě a ochraně stromů ve městech.  Jde o další významnou aktivitu firmy v oblasti podpory udržitelnosti a zdravého života v městských aglomeracích.   

Strom dokáže absorbovat ročně 150 kg

Ve městech dnes žije již více než polovina světové populace. Rychle rostoucí urbanizace přináší obyvatelům spoustu problémů: znečištění ovzduší, prach, hluk a v létě vlny veder. Většinu těchto problémů dokáže zmírnit městská zeleň, zejména pak stromy. Produkují kyslík, zlepšují kvalitu vzduchu, snižují účinky globálního oteplování, a významně tak přispívají ke zlepšení života obyvatel města. Výsadba stromů se tak stává ve většině měst prioritou. „Na kvalitu ovzduší a dokonce i jeho teplotu mají stromy skutečně blahodárný vliv. Jeden strom například dokáže absorbovat až 150 kilogramů oxidu uhličitého ročně,“ říká Barbara Kotulánová, marketingová manažerka pro Českou a Slovenskou republiku společnosti Wavin, a stromy přirovnává ke klimatizaci měst. Výzkumem je totiž prokázáno, že na ulici se stromy může být teplota až o 20 °C nižší než na ulici bez stromů.

Proč vysazovat?

Pro výsadbu stromů hovoří i další čísla. V Londýně například spočítali, že stromy jim v boji se znečištěným ovzduším a se zbytečným odváděním vody do kanalizace každý rok přinášejí úsporu nejméně 133 milionů liber. V Los Angeles zase došli k závěru, že díky vysazení stromů by na energiích za ochlazování města ročně ušetřili až 100 milionů dolarů.

Co stromy ve městech ohrožuje?

Výsadba stromů v zastavěných oblastech však s sebou může nést i určitá rizika. Vzrostlé stromy a zejména jejich kořeny, mohou například způsobit nemalé škody vodovodním či kanalizačním sítím. Kořeny také často prorůstají chodníky i silnice a vytvářejí nerovnosti, které tyto komunikace ničí. S tím vším si dokáže poradit řešení Wavin TreeTank, které pro výsadbu stromů využívá boxy z recyklovatelného virgin plastu běžně sloužící k (akumulaci) zasakování či retenci dešťové vody. Díky nim jsou kořeny stromů vedeny směrem do hloubky, kde najdou dost vody a pevně se svými kořeny ukotví proti zátěžím způsobovaným větrem. Stromy jsou zároveň chráněny před dopravním zatížením a nárazy a v neposlední řadě nehrozí, že jejich kořeny budou prorůstat na povrch a ničit rozvody vody či kanalizace anebo dokonce chodníky a silnice.

Systém TreeTank

Tyto boxy jsou odolné, účinné a jejich instalace je také mnohem jednodušší a rychlejší, čímž se minimalizuje doba, po kterou musí být v průběhu výsadby uzavřeny místní komunikace. V kombinaci s potrubními systémy Wavin pro odvodňování a zavzdušňování tvoří celý systém, díky kterému lze výrazně vylepšit podmínky růstu stromů ve městech. Mají totiž k dispozici flexibilní a ochrannou růstovou zónu a dostatek místa k prorůstání kořenů, a to při maximálním a optimálním využití povrchové vody. Celý systém je navíc navržený tak, aby odolal každodenní dopravní zátěži, a to až do pěti tun v závislosti na intenzitě provozu s hloubkou krytu 40 cm.

Zdravé město

„Udržitelnost a zdravý život ve městech je pro Wavin dlouhodobou prioritou,“ říká Barbara Kotulánová. „V současné době, kdy každoročně zažíváme tropické léto a teploty rostou, je třeba hledat dlouhodobější řešení, které nám pomůže teploty ve městech snižovat. V tomto ohledu fungují stromy jako ideální centrální klimatizační systém města, a proto je třeba jejich výsadbu a následnou ochranu podpořit,“ dodává Barbara Kotulánová s tím, že dle holandské studie chladí jeden zdravý strom více než deset klimatizačních jednotek.

Více o řešení

Blog Články z médií Poradna Produktová doporučení Produktové zajímavosti Reference Tiskové zprávy

Všechny novinky