BIM přichází. Nabízí 3D pohled na stavbu - Wavin Academy

BIM přichází. Nabízí 3D pohled na stavbu

19.04.2017

V oblasti projektování staveb přicházíme v současné době stále častěji do styku s termínem BIM (zkratka z anglického pojmu Building Information Modeling). Zjednodušeně řečeno BIM je inteligentní způsob tvorby a správy stavebních projektů, jehož výstupem je podrobný model (nikoliv pouhý výkres) budovy. Tento model budovu zcela věrně charakterizuje a zároveň veškerá data o budově spravuje po celou dobu jejího životního cyklu. Projektování na bázi BIM tedy nabízí vyšší informační hodnotu projekční dokumentace, což ocení všichni realizátoři stavebních i údržbářských prací.

Zavádění této metodiky do stavebnictví je celosvětový trend, který zásadním způsobem mění dosavadní způsoby spolupráce napříč celým oborem. I když jsou výhody nesporné, zatím BIM v ČR využívá přibližně 5 % projektantů. Důvody lze spatřovat jednak v nízké propagaci této pokrokové metody, a dále pak v legislativě. Předpokládá se však, že do tří let bude BIM využívat více jak 40 % architektů a projektantů a do roku 2020 bude zavedena povinnost využívat BIM pro všechny veřejné zakázky.

BIM v praxi

Asi nejznámější a nejpoužívanější SW prostředí aplikující technologii BIM do praxe je program Revit od společnosti Autodesk. Velmi zjednodušeně lze říci, že každá podílející se profese využívá svůj (specificky upravený) program (platformu), mezi kterými je ovšem zajištěna bezproblémová kompatibilita. Tak např. architekt nebo stavař bude při práci používat Revit Architecture, statik Revit Structure, specialista profesí TZB Revit MEP apod. Tito jednotliví aktéři návrhu si mezi sebou následně vzájemně předávají dílčí návrhy, až vznikne kompletní BIM model budovy.

Vše musí přejít do 3D

S výše popsanými výhodami používání platformy programu Revit je ovšem spojena též nutnost precizního zadávání (modelování) veškerých komponent, ze kterých je stavba (resp. dílčí instalace) složena. V praxi to znamená, že např. v případě návrhu vnitřní vodovodní sanitární instalace je zapotřebí programu dodat (vymodelovat) veškeré typy kolen, T-kusů a dalších tvarovek, které se v dané instalaci vyskytují, resp. vyskytovat mohou. Někteří dodavatelé materiálů tuto modelovací práci usnadňují projektantům tím, že jim poskytují své produktové portfolio ve 3D. Například Wavin Ekoplastik, výrobce plastových potrubních systémů, zpřístupnil knihovnu 3D modelů celého portfolia trubek a tvarovek Wavin. Modely jsou k dispozici v *.rfa formátech určených pro přímé použití v programu Revit. Pro komfortnější užití modelů je taktéž připravena základní šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení a modely vhodné právě pro návrh TZB instalací, a taktéž tomu odpovídající nástroje a pracovní techniky. Návrh instalace a tvorba její dokumentace pak probíhá velmi jednoduše na intuitivní bázi.

Z tohoto způsobu projektování pak profitují i samotní montéři a instalatéři. Přehledné výkresy s přesným označením jednotlivých prvků potrubních systémů jim usnadňují přehled o realizaci. Článek byl publikován zde: http://www.tzb-info.cz/bim/15632-bim-prichazi-nabizi-3d-pohled-na-stavbu

BIM Revit

BIM Revit