Efektivní hospodaření s dešťovou vodou - Wavin Academy

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou

25.09.2013

Hospodaření s dešťovými vodami je v současnosti velmi aktuální téma. A to nejen pro investory, kteří teprve chystají rekonstrukci nebo výstavbu nového objektu, ale také pro vlastníky již existujících staveb (právnické osoby), kteří za odvádění dešťových vod platí stočné. Tyto platby se liší podle správce kanalizace a konkrétní sazby stočného, ale téměř vždy představují pro provoz objektu značnou fi nanční zátěž. Protože do kanalizace nebo recipientu odtéká v urbanizovaných územích až 80 % všech srážek, může se také stát, že například v době přívalových dešťů nemusí kanalizace kapacitně vyhovovat. Důsledkem jsou pak lokální povodňové problémy, ovšem z dlouhodobého hlediska i pokles zásob vody v krajině.

Celý článek zde.