I hospodaření s dešťovou vodou může bavit. Díky stavebnicovým akumulačním boxům Q-Bic Plus. - Wavin Academy

I hospodaření s dešťovou vodou může bavit. Díky stavebnicovým akumulačním boxům Q-Bic Plus.

22.07.2015

Úpravy v hospodaření s dešťovou vodou již není úplnou novinkou. Srážkové povrchové vody nelze vypouštět volně do kanalizace ani nechat libovolně odtékat do vodoteče, ale je nutné je zadržovat např. v podzemních nádržích, které nazýváme zasakovací a retenční objekty. Ty jsou dnes obvykle vytvářeny z plastových akumulačních boxů. Čerstvá novinka na trhu, akumulační box Q-Bic Plus, umožňuje snadné, rychlé a efektivní řešení. Retenční objekt lze postavit za pouhou polovinu času, než bylo dosud zvykem.

Celý článek zde.