Kanalizační potrubí z plastů - Wavin Academy

Kanalizační potrubí z plastů

10.09.2014

V nedávno zveřejněné rozsáhlé studii nezávislých odborníků, zkoumající ekologické dopady provozovaných potrubí ve třech zemích EU, byla jedním ze sledovaných kritérií těsnost potrubí (tzv. SMP projekt). Flexibilní potrubí mají dle této studie u všech typů defektů souvisejících s infi ltrací a průsakem ven významně nižší podíl defektních sekcí v rámci sítě, než je tomu u tuhých potrubí. Obecně lze konstatovat, že všechna správně vyprojektovaná potrubí, vyrobená a položená podle příslušných norem, jsou vhodná pro kanalizace a budou sloužit bez problémů minimálně po dobu 100 let. Rozdíl je však v tom, jakou provozní a ekologickou bezpečnost mohou provozovateli nabídnout. Míru bezpečnosti potrubí může uživatel ovlivnit výběrem trubního materiálu, případně i jeho výrobce, u plastových potrubí také výběrem konstrukce trubní stěny a volbou kruhové tuhosti. Z pohledu montáže má největší vliv na bezpečnost především výběr montážní firmy nebo stavebního dozoru.

Celý článek zde.