Revizní šachty alfou a omegou kvalitní kanalizace - Wavin Academy

Snížení znečištění vodních toků patří k prioritám obcí i ekologicky smýšlejících jedinců. Je důvodem současné mohutné výstavby čistíren odpadních vod (ČOV) a inženýrských sítí, zejména kanalizací, stejně jako zvýšeného tlaku provozovatelů a správců kanalizační stokové sítě na vlastníky jednotlivých objektů k vybudování domovních kanalizačních přípojek.

Kanalizační přípojky – slabé místo stokového systému
Kanalizační přípojky slouží k odvedení odpadních vod z objektu do kanalizace, přičemž celá stoková síť je následně napojena na ČOV. Výsledkem není jen snížení znečištění vody, ale i zlepšení kvality samotného bydlení, jelikož na pozemcích vlastníků nemovitostí již nemusí být umístěny žumpy nebo septiky. Domovní kanalizační přípojky patří k nejvíce opomíjeným částem celého stokového systému. Netěsnosti domovních přípojek mohou způsobit znečištění podzemních vod a také mohou narušit ochranu základů jednotlivých nemovitostí. Nejčastější poruchy těsnosti domovní přípojky se vyskytují v místě napojení přípojného potrubí na hlavní stoku. Toto bývá způsobeno jednak nekvalitně uloženým potrubím a s tím souvisejícími špatně provedenými spoji, nebo netěsností samotné kanalizační šachty.

Kanalizační šachty jako stavebnice
Příkladem kvalitních a často používaných plastových revizních šachet jsou šachty značky Wavin, které jsou k dispozici hned ve 3 typech a rozměrech – Ø 315, Ø 400 a TEGRA 425. Plastové kanalizační šachty Wavin se dodávají jako stavebnice, což umožňuje kombinovat sestavu jednotlivých komponent podle konkrétního požadavku. Jednotlivé části šachet jsou pak spojeny speciálními těsněními, která zaručují 100% vodotěsnost šachty.

Základní částí šachty je šachtové dno, které má výborné hydraulické vlastnosti, vysokou odolnost proti otěru a vysokou samočisticí schopnost. V nabídce figurují dna různých konfigurací v průměrech přítoků od 110 do 400 mm. Šachtová dna kanalizační šachty TEGRA 425 jsou navíc opatřena tzv. integrovanými výkyvnými hrdly, která umožňují přizpůsobit úhel napojení potrubí až o 7,5° v každém směru, a tím eliminovat nepřesnosti při pokládce kanalizačního potrubí.

Další částí šachty je šachtová roura, která slouží k prodloužení šachty do požadované výšky. Šachtovou rouru lze v případě potřeby libovolně zkracovat nebo prodloužit pomocí spojky, případně použitím teleskopického adaptéru. Konkurenční šachty nejčastěji používají na tuto část šachty hladkou pevnou trubku. Toto řešení však má celou řadu nevýhod: zatížení vzniklé v horní části šachty se přímo přenáší na šachtové dno, kvůli hladké konstrukci nemá šachta dostatečnou ochranu proti vztlaku spodní vody a navíc pevná trubka nemá možnost přizpůsobit se pohybům půdy. Dlouholeté výzkumy prováděné firmou Wavin ukázaly, že pro šachtovou rouru je nejvhodnější použít plastovou zvlněnou rouru – vlnovec. Tato roura je totiž díky své flexibilitě schopna zpracovávat vertikální pohyby a tlaky, které se vyskytují v půdě vlivem klimatických podmínek a vlivem dodatečného zatížení (např. ve vozovce). Zároveň díky svému vlnitému tvaru vytváří dostatečné třecí síly, které bezpečně udrží šachtu ve zhutnělé zemině i při vysoké hladině spodní vody bez nutnosti obetonování. Šachtová roura se chová jako „měch harmoniky“, dokonce i když přes vlnitou šachtovou rouru přejede nákladní automobil (např. během stavby), zůstane revizní šachta nepoškozená.

Nejdůležitější vlastnosti šachet: odolnost a těsnost
Šachty Wavin jsou odpovědí na tři základní problémy: odolnost proti zatížení, které způsobují vozidla ve vozovce, přenos zatížení vyplývající z pohybu půdy pří různém počasí a teplotě a zachování těsnosti při dlouhodobém používání. Univerzálnost plastových kanalizačních šachet Wavin podtrhuje rovněž různorodý systém uzavírání šachet (poklopů a mříží), který je závislý na typu terénu (např. vozovka, chodník, zatravněná plocha apod.), místních předpisech a tradicích. Funkčnost a spolehlivost šachet Wavin dokládají mnohaleté dobré zkušenosti investorů, stavebních firem a provozovatelů stokových sítí.

Článek v PDF zde.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close