Stavíte? Buďte trendy a zvolte zelenou střechu! - Wavin Academy

Stavíte? Buďte trendy a zvolte zelenou střechu!

02.10.2017

Příprava stavby rodinného domu nebo kancelářských prostor je o pečlivém rozhodování a zvažování všech aspektů pro i proti. V první řadě hraje roli rozpočet, jak velkou parcelu si můžeme dovolit, kde bude stavba umístěna, jaké materiály budou použity. A jakou zvolíme střechu, zda šikmou, rovnou, klasickou s taškami či zelenou. Pokud stavba vznikne v husté zástavbě, zelená střecha dokáže absenci zeleně nahradit. Navíc chrání budovu před extrémními teplotami, snižuje prašnost a pomáhá zvlhčit vzduch.
A to není vše – zelená střecha je i ekologická, protože pomáhá v boji s přívalovými dešti. Dokáže totiž vsakovat a odpařovat zpět do ovzduší 40 – 99 % srážkových vod, čímž mimo jiné odlehčuje kanalizačnímu systému. Dnes už nejsou zelené střechy výsadou velkých staveb, objevují se ve stále větší míře na rodinných domech.

Novinka? Ani náhodou!
Zelené střechy nejsou nic nového, jejich existence byla prokázána již před 3000 let. Nejednalo se sice o speciální materiály, jako jsou používány dnes, ale dokázaly ochránit jednoduché stavby z přírodních materiálů před deštěm, mrazem i horkem. Záznamy o takových stavbách pocházejí z různých kontinentů, objevovaly se v oblastech s rozdílnými klimatickými podmínkami. Již tehdy bylo našim předkům známo, že zelená střecha v horku vnitřek stavby ochladí a v zimě udržuje teplo. V čase a podle místních podmínek se pak měnil materiál i konstrukce. V současné době začaly být zelené střechy v Evropě trendem díky rostoucí výstavbě velkých komerčních celků, obchodních a administrativních budov. Stále více se zastavují zelené plochy, v okolí staveb jsou nepropustné asfaltové a betonové povrchy parkovišť a skladovacích ploch. Vznikla tak potřeba nahradit zeleň a ekologicky tak vyrovnat zásahy člověka do přírody.

Výhody a přednosti zelených střech
Vraťme se k výčtu výhod. Zelená střecha kromě ekologických a estetických výhod dokáže řešit i problémy vlhkosti ve stavbě. Není potřeba obávat se vzniku plísní nebo naopak nedostatku vlhkosti v místnostech. Navíc funguje i jako regulátor teploty. Pokud nastane horké a dusné léto, jako bylo v posledních letech, rostliny prokazatelně dokáží tepelnou energii zadržovat a vyrovnávat tak rozdíly extrémních teplot. V neposlední řadě k výhodám patří i přívětivost k lidskému zdraví – zelená je příznivá pro oči a duševní pohodu. Střecha může být místem k odpočinku, relaxaci i příjemných setkání. Nahradí tak zahrádku nebo dvorek a i v husté městské zástavbě umožní lidem být přírodě blíž.

Odvodňovací systémy jsou nutností
I přesto, že zelené střechy pohlcují srážkové vody a pomáhají jejich odpařování, je nutné je vybavit odvodňovacím systémem. V praxi se používají dva způsoby: tradiční gravitační nebo modernější podtlakový systém. Pokud jste se rozhodli pro zelenou střechu, je podtlakový systém vhodnější, protože umožňuje využít menší počet střešních vtoků, méně přípojek a svodných potrubí než v případě gravitačního systému. Navíc podtlakový systém dokáže odvést více vody za kratší dobu, proto lze použít potrubí mnohem menšího průměru. A protože voda proudí v důsledku přetlaku rychleji, potrubí se nezanáší a není potřeba častého čištění.

Důležité jsou i střešní vtoky
Při volbě konkrétního odvodňovacího systému je pak nutné myslet i na to, zda vybraný systém obsahuje střešní vtoky pro konkrétní skladbu vaší střechy. Ty bývají totiž rozdílné podle toho, zda se jedná o pojezdovou, pochozí, zateplenou nebo zelenou střechu. Asi nejlepším řešením je použít takový systém, který zahrnuje střešní vtoky pro všechny typy střech. Za příklad může sloužit Wavin QuickStream, který kromě střešních vtoků zahrnuje i odvodňovací potrubí a celou řadu tvarovek z polyetylenu a je vhodný pro použití pro zelené střechy na halách, administrativních budovách a obchodních centrech. Výhodou trubek a tvarovek z polyetylenu je vysoká pružnost a možnost jednoduchého spojování svařováním. Spoje jsou při správném provedení svaru 100% těsné a pevné, a splňují tak náročné požadavky na funkčnost a bezpečnost.
Článek byl uveřejněn zde: https://www.bydleni.cz/clanek/Stavite-Budte-trendy-a-zvolte-zelenou-strechu

Wavin QuickStream