Spojování potrubí pro topenářské a vodovodní instalace - Wavin Academy

Spojování potrubí pro topenářské a vodovodní instalace

15.05.2015

Při rozhodování o konkrétním řešení topenářských a vodovodních rozvodů rozhoduje ve většině případů typ materiálu, tedy zda bude využito kovové, plastové či vícevrstvé potrubí. Velká variabilita je však i u spojování jednotlivých materiálů, kdy každý typ představuje jinou míru pracnosti a následně i jinou kvalitu spoje. Způsob spojování by proto měl být dalším důležitým hlediskem při zvažování použitého materiálu. Obecně lze systémy spojování trubních materiálů rozdělit na sva- řování, pájení, lepení a lisování. Každá z těchto kategorii má své další dělení, například svařování dělíme na svařování natupo, polyfúzní svařování, svařování pomocí elektrotvarovek atd. Některé materiály lze spojovat pouze jedním způsobem, ale pro ně- které existuje i více způsobů spojování.

Celý článek zde.