Jak položit kanalizaci? - Wavin Academy

Jak položit kanalizaci?

Pokládka kanalizace se řídí ustanoveními české normy ČSN EN 1610. Nejprve je třeba založit dno výkopu, jehož sklon a materiál musí odpovídat požadavkům stanoveným projektovou dokumentací. Samotné potrubí se pak ukládá do tzv. lože, které je vysypané jemnozrnným nesoudržným materiálem. Tloušťka lože je běžně 100 mm, v případě skalnatého podloží 150 mm.

Potrubí je třeba po stranách podepřít, aby se zabránilo jeho deformaci. Instalované potrubí se pak obsype, a to materiálem, který lze dobře zhutnit. Hutnění se provádí pomocí těžkých mechanismů, je třeba dát pozor, aby se nepoškodilo samotné potrubí. Hutnit se smí jen tehdy, pokud mezi potrubím a zemí je minimálně třicet centimetrů.

Prohlédněte si krátký návod Jak na pokládku potrubí nebo zhlédněte záznam z webináře na téma Pokládka a montáž potrubí pro gravitační kanalizace