Jak položit kanalizaci? - Wavin Academy

Pokládka kanalizace se řídí ustanoveními české normy ČSN EN 1610. Nejprve je třeba založit dno výkopu, jehož sklon a materiál musí odpovídat požadavkům stanoveným projektovou dokumentací. Samotné potrubí se pak ukládá do tzv. lože, které je vysypané jemnozrnným nesoudržným materiálem. Tloušťka lože je běžně 100 mm, v případě skalnatého podloží 150 mm.

Potrubí je třeba po stranách podepřít, aby se zabránilo jeho deformaci. Instalované potrubí se pak obsype, a to materiálem, který lze dobře zhutnit. Hutnění se provádí pomocí těžkých mechanismů, je třeba dát pozor, aby se nepoškodilo samotné potrubí. Hutnit se smí jen tehdy, pokud mezi potrubím a zemí je minimálně třicet centimetrů.

Prohlédněte si krátký návod Jak na pokládku potrubí nebo zhlédněte záznam z webináře na téma Pokládka a montáž potrubí pro gravitační kanalizace

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close