Co je důležité pro zachování všech vlastností tiché kanalizace? Správná montáž! - Wavin Academy

Co je důležité pro zachování všech vlastností tiché kanalizace? Správná montáž!

Wavin SiTech

Ať jde o rozsáhlé stavební projekty, nebo o drobné renovace, Wavin SiTech+ se hodí do všech prostředí, kde je žádoucí co nejvíce omezit hlukovou zátěž. Aby systém například v hotelích, kancelářích, bytových domech či nemocnicích plnil svou funkci, je potřeba dodržet všechny zásady správné montáže.

Prvky systému Wavin Sitech+ pro jednodušší montáž

K usnadnění montáže a pro správnou směrovou orientaci tvarovek slouží vylisované značky na hrdlech tvarovek v úhlech po 15° a 45°. Žebrované tvarovky umožňují lepší úchop, což usnadňuje instalaci zejména v obtížně přístupných místech. A značky na tvarovkách umožňují kontrolovat správnou hloubku zasunutí koncovky do hrdla.

Trubky Wavin SiTech + je možné instalovat na omítku (pohledový rozvod) i do uzavřených prostor (šachty), neměly by ale být volně vedeny obytnými místnostmi. Pro kotvení systému ke konstrukci se používají vhodné objímky s gumovou vložkou, které obepínají trubky po celém obvodě. Spojování potrubí Wavin SiTech+ je založeno na tradičním způsobu pomocí hrdlových spojů, včetně řešení problematiky tepelné dilatace potrubí.

Tichá kanalizace

Chcete-li vědět o montáži systému více: