Co znamenají značky SW a ML na trubkách KG? - Wavin Academy

Co znamenají značky SW a ML na trubkách KG?

Potrubí KG

Oranžová barva a cenová dostupnost nejsou jedinými parametry, dle kterých lze vybírat potrubní systém pro gravitační kanalizaci. Pro výběr vhodného potrubí může být jedním z kritérií i typ konstrukce. Řídit se přitom lze zkratkami, které jsou na potrubí uvedené a vystihují jeho vlastnosti. Víte, co která znamená?

SN – kruhová tuhost

Zkratka SN neboli kruhová tuhost vyjadřuje vztah pružnostních vlastností a geometrických údajů materiálu. Čím větší je kruhová tuhost, tím tužší je trubka, díky čemuž dochází k menší příčné deformaci v případě zatížení. Proto je pro náročnější terény se silným statickým i dynamickým zatížením vhodné volit potrubí s vyšší kruhovou tuhostí. Oblíbené potrubí KG bývá vyráběno s kruhovou tuhostí SN 4 a SN 8.

Potrubí KG
Potrubí KG

Typy konstrukce

Trubky KG z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) se vyrábí ve dvou typech konstrukce, a to plnostěnné a vícevrstvé. Plnostěnný typ, značený zkratkou SW (solid wall), je po celém průřezu kompaktní konstrukce, na rozdíl od třívrstvého typu, značeného jako ML (multilayer), který má prostřední vrstvu pěnovou.

Chcete vědět více?