Jakou metodu spojování PE potrubních systémů zvolit? - Wavin Academy

Jakou metodu spojování PE potrubních systémů zvolit?

spojování potrubí PE tvarovky
I když by bylo ideální, kdyby nebylo nutné vytvářet na potrubí žádné spoje, možné to není. Při volbě typu trubek musíme tedy vybírat i způsob jejich spojování. Dlouhá praxe ukázala, že z hlediska kvality, životnosti, spolehlivosti i nákladů se žádný z mechanických spojů nevyrovná spoji vytvořenému svařováním. Svařovat lze přitom hned dvěma způsoby.
Svařování na tupo Svařováním na tupo lze spojovat prvky se stejnými rozměry (stejný průměr a stejná tloušťka stěny) a stejnou hodnotou MFI. Tato metoda svařování polyethylenových potrubí a tvarovek je snadná a rychlá – stačí nastavit spojované prvky do souosého postavení a vyrovnat jejich čela tak, aby povrchy byly vzájemně souběžné v celém průřezu. Před zahřátím čel spojovaných prvků je nutné je zbavit vrstvy zoxidovaného materiálu. Poté, co dojde k zahřátí, prvky se jednoduše přitlačí k sobě a následně nechají přirozeně ochladit. Postup pro svařování naleznete zde.
spojování potrubí PE tvarovky
spojování potrubí PE tvarovky
Svařování elektrotvarovkami Princip svařování pomocí elektrotvarovek je založen na odporovém drátu navinutém uvnitř elektrotvarovky. Po připojení svářečky se do odporového drátu pustí napětí, které nejdříve zahřeje odporový drát a následně i materiál elektrotvarovky a trubky. Polyethylen ohřevem začne nabývat na objemu a mezera mezi tvarovkou a trubkou, která umožňuje sesazení, se začne vyplňovat. V okamžiku, kdy dojde ke vzniku taveniny a tlaku ve svařovacích zónách, dojde k propojení materiálů trubky i tvarovky. Postup pro svařování naleznete zde.

Chcete vědět více?