PRO-TV: první plně svařovaný kanalizační systém na českém trhu - Wavin Academy

PRO-TV: první plně svařovaný kanalizační systém na českém trhu

kanalizační systém PRO-TV

Hledáte vhodný systém pro realizaci gravitační kanalizace? Pak volte PRO-TV.

Kromě potrubí z koextrudovaného PE-HD zahruje i šachty Tegra a širokou škálu polyethylenových tvarovek. Jeho hlavní výhodou je mimořádná odolnost a snadné provádění TV inspekce.

Plně svařované kanalizační systémy dnes zažívají svůj boom na západ od našich hranic. Profitovat z něj mohou i čeští zákazníci.

kanalizační systém

100 % těsnost, bezpečnost a odolnost
S pomocí systému PRO-TV lze vytvářet z PE celé kanalizační systémy a všechna spojení natrvalo svařovat tak, aby byla 100 % těsná a odolávala i podélně působícím silám. Celý systém se vyznačuje mimořádnou spolehlivostí, jež je dána jak použitými materiály, které odolávají korozi i chemicky agresivním látkám ve splaškové vodě, tak konstrukcí všech komponent systému a především pak technikou spojení.

kanalizační systém

PRO-TV pro bezpečné realizace

 

PRO-TV se ideálně hodí všude tam, kde je bezpečnost kanalizačního potrubí hlavní prioritou. Jde tedy jak o centra měst, tak o poddolovaná území či chráněné krajinné oblasti a ochranná pásma vodních zdrojů.

Své místo najde i v horských oblastech či v zavodněných lokalitách.

Chcete vědět více?

Stáhněte si katalog.
Napište nám nebo kontaktujte produktového specialitu Daniela Šnajdra.