RC – Resistant to Crack - Wavin Academy

RC – Resistant to Crack

PE potrubní systémy

Pokud plánujete stavbu kanalizace anebo vodovodní přípojky a projektant vám doporučuje bezvýkopovou metodu případně pokládku do výkopu bez pískového lože, není vhodnějšího materiálu než PE 100 RC.

Písmenka RC totiž označují mimořádnou odolnost materiálu a zaručují životnost 100 a více let.

PE potrubní systémy

Potrubí z certifikovaného materiálu PE 100 RC totiž splňuje více než dvojnásobně podmínky zkoušek na pomalé šíření trhliny vyvolané pnutím, popsané technickým předpisem PAS 1075. Ve srovnání se svým předchůdcem, materiálem PE 100, se vyznačuje dokonce desetkrát vyšší odolností, a je proto vhodný i pro dlouhodobě obtížné podmínky ukládání spojené s dlouhodobě působícím bodovým zatížením.

PE potrubní systémy

SafeTech RC – odolnost, životnost, bezpečnost Příkladem plastového potrubního systému z toho materiálu je SafeTech RC zahrnující tlakové potrubí PE 100-RC s vnější signalizační vrstvou a kompletní řadu PE elektrotvarovek. Potrubí se dodává v oranžovo-žluté barvě pro vedení plynu, v odstínu královské modři pro pitnou vodu a v zelené pro odpadní vody.

Chcete vědět více?