Sanace aneb obnova stávajícího potrubí. - Wavin Academy

Sanace aneb obnova stávajícího potrubí.

Sanace potrubí

Vlastníci zastaralých a poruchových vodovodních, plynových či kanalizačních vedení dnes již nemusí složitě přemýšlet o způsobu jejich opravy. Nabízí se totiž velmi citlivý způsob sanace potrubí s použitím bezvýkopových technologií. Tyto metody jsou vhodné především v oblastech, kde je nutné minimalizovat narušení přírody a životního prostředí či co nejméně ovlivnit společenské pohodlí.

Metoda Compact Pipe s využitím materiálu PE 100 RC  je ideální technologií pro bezvýkopovou sanaci poškozených vodovodních a plynovodních potrubí, kanalizačních stok a průmyslových potrubních rozvodů, které jsou provedeny z nejrůznějších druhů materiálů, jako je ocel, litina, sklolaminát, azbestocement, kamenina či beton. Jde o levnější, časově úspornější a celkově šetrnější metodu, než standardní výkopové postupy.

Technologie Compact Pipe byla použita i při rekonstrukci výtlačného řádu ve Valašském Meziříčí, kdy tento projekt získal ocenění  Vodohospodářská stavba roku 2015.

Sanace potrubí
Sanace potrubí

Sanace technologií Compact Pipe

Jde  o moderní systém  pro  sanaci  potrubí,  který instaluje novou PE trubku tak, že těsně přilne zevnitř ke stěnám původního poškozeného potrubí (close-fit). Nové potrubí tak plně přebírá funkci toho stávajícího. Hlavní součástí systému je potrubí z běžného, vysoce kvalitního polyetylénu (PE). Zvláštní jsou geometrické podmínky, za nichž se potrubí dodává na  stavbu – je složeno po délce do tvaru dvojitého písmene „C“. Jakmile je potrubí zataženo do původní trubky, vrátí se do původního stavu pomocí páry. Díky „paměťovému efektu“ polyetylénu potrubí obnoví svůj původní kruhový tvar a dostane se do těsného kontaktu s vnitřní stěnou potrubí. Ukázku z instalace potrubí můžete vidět zde.

Chcete vědět více?