Sentio - zónová regulace topení, chlazení - Wavin Academy

Sentio – zónová regulace topení, chlazení

17.08.2022

Ing. Jiří Vankát je jednatelem společnosti Stavorenol stavební s.r.o., která sídlí v Českém Těšíně a její kořeny sahají až do roku 1990. Byl to právě Ing. Jiří Vankát, který se rozhodl, jako jeden z prvních podnikatelů v Česku, začátkem roku 2021 instalovat do objektu své firmy produkt společnosti Wavin Czechia – Sentio.

Úspora nákladů na vytápění a tepelná pohoda ve společnosti Stavorenol stavební s.r.o.

Pane Jiří Vankáte, co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl instalovat Sentio v objektu pro podnikání?

Naše firma již dříve využívala regulaci pro topení a chlazení a znali jsme pozitiva, která regulace v rámci topení a chlazení přinášejí. Ta pozitiva vidím především v úspoře nákladů na vytápění. Při rekonstrukci a výstavbě nových objektů jsme proto hledali vhodnou regulaci, kterou bychom mohli v rámci našich objektů využívat i nadále a nalezli jsme Sentio.

Sentio jako regulace topení – chlazení přináší úsporu energií, v čem vidíte další benefity této regulace?

Instalace regulace Sentio, dle mého názoru není technicky náročná. Oceňujeme, že instalace může být tzv. drátová, bezdrátová nebo kombinovaná a je jedno jestli realizujeme podlahové vytápění, chlazení nebo vytápění objektu prostřednictvím radiátorů nebo kombinací obou systémů. Kombinace prvků umožňují instalovat Sentio do téměř všech objektů, ať jsou to objekty nově postavené, objekty, které jsou již využívané nebo modernizované, záleží jen na výběru vhodných komponentů Sentio do daného projektu. Při plné bezdrátové instalaci pak nečiníme žádný zásah do budovy, který bychom museli dále řešit a tím snižujeme náklady na instalaci. Nesmíme zapomenout, že Sentio lze také propojit s rozsáhlou škálou zdrojů jako například kondenzačními plynovými kotli, tepelnými čerpadly, elektrickým vytápěním nebo regulovat spotřebu při dálkovém vytápění objektu teplárenskými společnostmi.

Jaký je Váš názor na ovládání systému?

První Sentio jsme instalovali již v roce 2021 a od té doby jsme realizovali již několik projektů. Stále se učíme nové věci a zlepšujeme nastavení. Dnes můžeme říct, že topení a chlazení pomocí Sentia ovládáme třemi způsoby, a to přes PC, displej a MT. Při využití všech způsobu ovládání dochází k maximálnímu pohodlí pro spotřebitele a docílení výrazných úspor energií, které dnes ocení každá firma.

Doporučil byste Sentio jiným spotřebitelům nebo subjektům?

Zcela určitě, náklady pro nákup Sentio nejsou pro firmu ani běžného spotřebitele významné, zato úspora energií se projeví ihned po prvním topném období. U firem ta úspora je v desítkách tisíc.

Děkujeme za rozhovor.
Ing. Jiří Vankát – jednatel společnosti STAVORENOL  STAVEBNÍ s.r.o.
Bc. Šárka Piechowiczová, DiS., projektový manažer Sentio

Více o Sentio

O společnosti STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.

Společnost STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o. poskytuje zákazníkům komplexní služby v oblasti pozemního stavitelství, a to od přípravy investičního záměru, přes zpracování projektu, až po realizaci stavby. Sídlo společnosti se nachází v České Těšíně s výhodným umístěním uprostřed města na ulici Ostravská, zde jsou umístěny administrativní prostory a projekční ateliér. Technické zázemí, sklady, stavebniny a recyklační středisko jsou v areálu v Třanovicích.

Společnost STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o. je firma působící na regionální úrovni a zaměstnává průměrně 80 pracovníků v takové profesní skladbě, která spolu se strojním a technickým vybavením firmy, umožňuje kompletní realizaci stavby dle požadavku investora.

STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o. realizuje výstavbu novostaveb, tak i rekonstrukcí. Typickými stavbami jsou rodinné domy, bytové domy, další obytné stavby, stavby průmyslové, stavby liniové a výstavba komunikací. Součástí aktivit firmy je také poskytování služeb zákazníkům v oblasti zemních prací, demolicí, recyklací stavebních odpadů a dopravy.

Blog Články z médií Poradna Produktová doporučení Produktové zajímavosti Reference Tiskové zprávy

Všechny novinky