Efektivní odvodnění nového areálu v Ostravě - Wavin Academy

Společnost Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, úspěšně ukončila rozsáhlý projekt odvodnění zpěvněných ploch a plochých střech nového skladového a logistického areálu v Ostravě-Heřmanicích. Stavba probíhala v roce 2015, nyní se areál připravuje na svůj provoz. V projektu odvodnění bylo využito celkem 628 retenčních boxů Wavin Q-Bic, které pojmou téměř 258 kubíků dešťové vody.

Odvodnění zpevněných ploch v okolí budov i plochých střech je povinností každého stavebníka a je regulováno s pomocí platných norem. Srážkové vody nelze vypouštět volně do kanalizace, ani je libovolně nechat odtékat do vodoteče. Do kanalizace totiž v urbanizovaných oblastech odtéká až 80 % srážek, což může způsobit i pokles zásoby vody v krajině. Proto je nutné zadržovat srážkové vody např. v podzemních nádržích, které nazýváme zasakovací a retenční objekty. Ty jsou dnes obvykle vytvářeny z plastových akumulačních boxů.

O projektu
V projektu logistického areálu v Ostravě-Heřmanicích se jednalo o odvodnění celkem 13 597 m2 zpevněných ploch, z čehož plochá střecha činila 4791 m2. Srážková voda je retenována ve dvou retenčních nádržích, odkud je následně vypouštěná do vodoteče s regulací odtoku. Užitný objem větší retenční nádrže je 221,6 m3, menší nádrž pojme 36 m3 vody. Pro první nádrž bylo využito 540 boxů Q-Bic, pro druhou, která je určena odvodnění plochých střech, pak 88 boxů Q-Bic. Boxy jsou navíc vybaveny revizními šachtami typu 425 pro snadnou kontrolu a čištění. Investorem projektu byla společnost JM VISION Praha, generálním projektantem CARTIS Ostrava, zpracovatelem části ZTI (včetně QS) a venkovní kanalizace pak DM-PROJEKT. Generálním dodavatelem je IP systém.

Wavin Q-Bic
Systémy zasakování Q-Bic jsou modulární a odolné. Jsou vyrobené z panenského polypropylenu a jejich životnost dosahuje minimálně padesáti let. Díky kombinaci modulů je možné vybudovat podzemní nádrže, které nejvhodněji využijí dostupný prostor. Jednotky Q-Bic poskytují jasné výhody oproti tradičním betonovým retenčním nádržím: nevyžadují žádnou dobu na vysušení, při realizaci projektu je zapotřebí méně výkopových prací a nabízí snadnou manipulaci a umístění. Boxy Wavin Q-Bic umožňují bezproblémovou kontrolu a čištění, což zajišťuje jejich maximální dlouhodobou výkonnost. Každý box má dostatečné revizní kanály o průměru 500 mm pro kamerové zkoušky a čištění s jednoduchým přístupem přes revizní šachtu z úrovně povrchu přímo nad nádrží.

„Investor projektu, společnost JM VISION, zvolil boxy Q-Bic z produkce Wavin Ekoplastik především kvůli jejich užitné výšce pro plnění retence.“, říká Lukáš Mejzlík, produktový manažer společnosti Wavin Ekoplastik, a dodává: „Díky modulárnosti, odolnosti, dlouhé životnosti a snadné manipulaci, čištění a kontrole byl Wavin Q-Bic jednoznačnou volbou“.

Efektivní odvodnění areálu Efektivní odvodnění areálu

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close