Nová knihovna produktů Wavin pro program Cadkon ke stažení zdarma - Wavin Academy

Nová knihovna produktů Wavin pro program Cadkon ke stažení zdarma

13.01.2016

Společnost Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, připravil ve spolupráci s firmou GRAITEC obsáhlou knihovnu produktů Wavin pro populární a hojně využívané programy Cadkon a Cadkon+, které slouží pro projektování vnitřních instalací TZB. Knihovna produktů Wavin pro vnitřní rozvody vody, topení a kanalizace je nyní pro projektanty zdarma ke stažení na www.wavinacademy.cz.

Zpřístupnění předpřipravených symbolů produktového portfolia Wavin pro vnitřní rozvody vody, vytápění a kanalizace výrazně usnadní projektantům práci. Uvedené CAD bloky se velmi jednoduše a intuitivně vkládají přímo do projektované instalace, čímž projektant získává projektovou dokumentaci s vysokou technickou přidanou hodnotou.  Celkem se jedná o více jak 850 schématických značek produktů ve formátu dwg, mezi něž patří:

  • Potrubní rozvody vody a vytápění včetně tvarovek (PPR, FIBER, STABI a ALPEX)
  • Kanalizační systémy včetně tvarovek (HT, SiTech, AS, HD PE, KG a KG 2000 PP)
  • Revizní šachty

Všechny položky „Knihovny výrobků Wavin pro program Cadkon a Cadkon+“ lze bezplatně stáhnout z lokálního úložiště v chráněné projektantské zóně na webové adrese www.wavin.cz nebo na www.wavinacademy.cz.

Zpřístupnění knihovny produktů naší společnosti přináší projektantům nesporné výhody“, říká Pavel Seidl, technický poradce společnosti Wavin Ekoplastik, a dodává: „Mezi ty největší patří bezplatný přístup k podrobným podkladům, úspora času spojeného s návrhem objektů a zpracováním technické dokumentace a naše podpora projektantů, stejně jako možnost jejich úzké spolupráce s naší společností na konkrétních projektech“.

program Cadkon program Cadkon program Cadkon program Cadkon