Ocenění pro projekt realizovaný technologií Compact Pipe - Wavin Academy

Ocenění pro projekt realizovaný technologií Compact Pipe

04.05.2018

Projekt s názvem „Zkapacitnění prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody“ získal v rámci soutěže Vodohospodářská stavba roku 2017 zvláštní ocenění Svazu vodního hospodářství ČR. Projekt byl realizován s pomocí moderní bezvýkopové technologie Compact Pipe od předního dodavatele plastových potrubních systémů, společnosti Wavin Ekoplastik.

Ocenění pro projekt realizovaný technologií Compact PipeVýsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2017, jejímž garantem je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

Oceněný projekt oslovil porotu především díky využití inovativní technologie Compact Pipe, která umožňuje sanovat potrubí s minimálními zásahy do terénu. Z tohoto důvodu je vhodné tuto metodu využít všude tam, kde je hustá síť inženýrských sítí, tedy například v oblastech městské či průmyslové výstavby. Princip této metody je založen na zatažení tvarovaného PE potrubí s menším vnějším průměrem do původního poškozeného potrubí. Staré potrubí pak dál slouží jako jakási ochranná vrstva.

Potřeba renovace a vyšší kapacity vodovodu

Prameniště Hulín bylo vybudováno v 70. letech minulého století. Stav vodovodního přivaděče z ocelového potrubí DN 300 i všech částí prameniště byl před sanací již na pokraji životnosti a provozovatel musel stále častěji řešit celou řadu závad a poruch. Zároveň se, vzhledem k dlouhodobému suchu v posledních letech, z prameniště Hulín stal jeden ze zásadních zdrojů vody pro celý okres Kroměříž, z čehož vyplývá i potřeba vyšší kapacity. Všechny tyto aspekty vedly investora k rozhodnutí o modernizaci celého systému, tedy jak výtlačných potrubí surové vody na jímacím území, tak i čerpací stanice s armaturní komorou včetně armatur a vodovodního přivaděče.

Projekt požadoval minimální zásahy do krajiny, omezení výkopových prací a instalace takového potrubního systému, který zaručí maximální kvalitu pitné vody a minimální dopad stavby na okolí. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o využití inovativní technologie Compact Pipe.

„Získaného ocenění si velmi vážíme,“ uvedl Radim Modlitba, produktový manažer společnosti Wavin Ekoplastik, a dodal: „Volba moderní bezvýkopové technologie Compact Pipe byla v tomto případě
jednoznačná. Na rozdíl od jiných metod umožňuje menší rozměry montážních výkopů a jednodušší a rychlejší instalaci. Přínosem je tedy nejen ekonomický dopad, ale především ohleduplnost a šetrnost k životnímu prostředí.“

Investorem projektu akce byla společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, projekt vypracovala
společnost Voding Hranice a zhotovitelem bylo Sdružení Javorník – Wombat.

O společnosti Wavin Ekoplastik

Společnost Wavin Ekoplastik je největší český výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Přední pozici si drží i na celoevropském trhu. Více informací naleznete na www.wavin.cz.