První plně svařovaný kanalizační systém PRO-TV na českém trhu od Wavin Ekoplastik - Wavin Academy

První plně svařovaný kanalizační systém PRO-TV na českém trhu od Wavin Ekoplastik

12.05.2014

Společnost Wavin Ekoplastik, největší český výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů, uvedla jako první v České republice plně svařovaný kanalizační systém PRO-TV. Předností systému, který je složen z koextrudovaného PE-HD potrubí, šachet Tegra a polyethylenových tvarovek, je mimořádná odolnost a snadné provádění TV inspekce.

PRO-TV je systém určený pro gravitační kanalizace. Vyniká vysokou kruhovou tuhostí třídy SN 16, a proto snese i velké zatížení a námahu. Jako plně svařitelný potrubní systém nabízí také dlouhodobě bezpečná a těsná spojení a vysokou míru provozní bezpečnosti. Hladký vnitřní povrch trubek z dvouvrstvého PE-HD v kombinaci s tvarovkami s vnitřní světlou vrstvou a se šachtami Tegra 1000 s šachtovým dnem se světlou vnitřní kynetou umožňuje snadnou TV inspekci.

S pomocí systému PRO-TV nabízí společnost Wavin možnost vytvářet z PE celé kanalizační systémy a všechna spojení natrvalo svařovat tak, aby byla 100% těsná a odolávala i podélně působícím silám. Celý systém se vyznačuje mimořádnou spolehlivostí, jež je dána jak použitými materiály, které odolávají korozi i chemicky agresivním látkám ve splaškové vodě, tak konstrukcí všech komponent systému a především pak technikou spojení. Metoda svařování elektrotvarovkami totiž zaručuje homogenní materiálové spojení mezi trubkou a tvarovkou. Svařený systém trubek už není na rozdíl od konvenčních potrubí s hrdlovými spoji tvořen jednotlivými komponenty, ale jedinou homogenní větví. PRO-TV tak umožňuje řadu variant připojení, velice přesné možnosti výškových úprav šachet a další postupy, které z něj dělají flexibilní, spolehlivý a hospodárný systém.

PRO-TV se ideálně hodí všude tam, kde je bezpečnost kanalizačního potrubí hlavní prioritou. Jde tedy jak o centra měst, tak o poddolovaná území či chráněné krajinné oblasti a ochranná pásma vodních zdrojů. Své místo najde i v horských oblastech či v zavodněných lokalitách.

PRO-TV trubka

PRO-TV šachtové dno

PRO-TV sedlová elektrotvarovka