První plně svařovaný kanalizační systém PRO-TV na českém trhu od Wavin Ekoplastik - Wavin Academy

Společnost Wavin Ekoplastik, největší český výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů, uvedla jako první v České republice plně svařovaný kanalizační systém PRO-TV. Předností systému, který je složen z koextrudovaného PE-HD potrubí, šachet Tegra a polyethylenových tvarovek, je mimořádná odolnost a snadné provádění TV inspekce.

PRO-TV je systém určený pro gravitační kanalizace. Vyniká vysokou kruhovou tuhostí třídy SN 16, a proto snese i velké zatížení a námahu. Jako plně svařitelný potrubní systém nabízí také dlouhodobě bezpečná a těsná spojení a vysokou míru provozní bezpečnosti. Hladký vnitřní povrch trubek z dvouvrstvého PE-HD v kombinaci s tvarovkami s vnitřní světlou vrstvou a se šachtami Tegra 1000 s šachtovým dnem se světlou vnitřní kynetou umožňuje snadnou TV inspekci.

S pomocí systému PRO-TV nabízí společnost Wavin možnost vytvářet z PE celé kanalizační systémy a všechna spojení natrvalo svařovat tak, aby byla 100% těsná a odolávala i podélně působícím silám. Celý systém se vyznačuje mimořádnou spolehlivostí, jež je dána jak použitými materiály, které odolávají korozi i chemicky agresivním látkám ve splaškové vodě, tak konstrukcí všech komponent systému a především pak technikou spojení. Metoda svařování elektrotvarovkami totiž zaručuje homogenní materiálové spojení mezi trubkou a tvarovkou. Svařený systém trubek už není na rozdíl od konvenčních potrubí s hrdlovými spoji tvořen jednotlivými komponenty, ale jedinou homogenní větví. PRO-TV tak umožňuje řadu variant připojení, velice přesné možnosti výškových úprav šachet a další postupy, které z něj dělají flexibilní, spolehlivý a hospodárný systém.

PRO-TV se ideálně hodí všude tam, kde je bezpečnost kanalizačního potrubí hlavní prioritou. Jde tedy jak o centra měst, tak o poddolovaná území či chráněné krajinné oblasti a ochranná pásma vodních zdrojů. Své místo najde i v horských oblastech či v zavodněných lokalitách.

PRO-TV trubka

PRO-TV šachtové dno

PRO-TV sedlová elektrotvarovka

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close