Trubky Fiber Basalt Plus oceněny na přehlídce Výrobek - technologie roku 2013 - Wavin Academy

Trubky Fiber Basalt Plus pro rozvody vody a vytápění od společnosti Wavin Ekoplastik získaly stříbrnou známku na 6. soutěžní přehlídce Výrobek technologie roku 2013, kterou dne 6. března 2013 uspořádala Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Trubky Fiber Basalt Plus vyvinul přední český výrobce PPR potrubí před necelým rokem. Jsou unikátní svým materiálovým složením, které jim zaručuje vysokou teplotní a tlakovou odolnost. Hlavní roli přitom hraje polypropylen nové generace a čedičové vlákno, které je v konstrukci trubek použito poprvé na světě.

Trubky Fiber Basalt Plus, které si získaly oblibu napříč třemi světadíly a oslovily i odbornou porotu soutěže, dosahují třikrát menší teplotní délkové roztažnosti v porovnání s celoplastovými trubkami z PPR bez nutnosti ořezu před svařováním. Ve srovnání s předchozí generací trubek Fiber nabízí Fiber Basalt Plus vyšší tlakovou odolnost při vysokých teplotách (až o 50 %), teplotní odolnost dle reálných měření až 95 °C, vyšší průtočnost o 20 % a nižší hmotnost o 15 %.

Porota při svém hodnocení vycházela z dodané dokumentace opravňující výrobky a technologie uvést na český trh. Hodnocena byla přitom kritéria jako technická a inovační úroveň, naplňování normových požadavků a požadavků na energetický, ekonomický a ekologický přínos. Předmětem posuzování byl také design. U trubek Fiber Basalt Plus vyzdvihla porota při svém hodnocení především jejich vynikající vlastnosti.

Soutěžní přehlídku, stejně jako předešlé ročníky, organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého programu Česká stavební akademie ve spolupráci s Asociací inovačního podnikání ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým vysokým učením technickým v Praze – Fakultou stavební, Českým svazem stavebních inženýrů, Design Cabinetem CZ, Hospodářskou komorou ČR, Sdružením pro výstavbu silnic Praha, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svazem zkušeben pro výstavbu.

Letošní ročník soutěže proběhl pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR.

Trubky Fiber Basalt Plus

Trubka Fiber Basalt Plus

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close