Wavin Ekoplastik: 3D modely PPR produktů pro systém Revit zjednoduší práci projektantů - Wavin Academy

Projektanti staveb mohou nyní bezplatně využít knihovnu 3D modelů trubek a tvarovek systému PPR společnosti Wavin Ekoplastik. Největší český výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů je jako první v ČR zpřístupnil na svých stránkách, a to i včetně šablon a nástrojů potřebných k vytváření 3D modelů instalací, které nachází uplatnění při moderním projektování založeném na modelech – BIM (Building Information Modeling).

Projektanti technického zařízení budov mají na stránkách www.wavin.cz k dispozici kompletní knihovnu 3D modelů produktů PPR v .rfa formátech určených pro přímé použití v programu Revit. Pro komfortnější užití modelů je připravena i šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení, jednak odpovídající nástroje a pracovní techniky určené k návrhům TZB instalací. Vedle české verze jsou k dispozici i anglické a ruské jazykové mutace modelů i šablon. Wavin Ekoplastik zároveň aktualizoval knihovny modelů i pro další Cad programy, jako je například AutoCad. K dispozici jsou tedy ve formátu .dwg, a to jak v 3D, tak i v 2D.

„Rozhodli jsme se ulehčit projektantům časově náročnou fázi modelovacích prací a zdarma jim zpřístupnit podrobné podklady využívané při moderním projektování,“ konstatuje Pavel Seidl, technický specialista ze společnosti Wavin Ekoplastik, podle něhož tyto podklady zájemcům umožní precizní modelování veškerých komponent, z nichž je dílčí instalace složena.

Podrobné podklady mohou projektanti využít při modelování v rámci technologie BIM. Building Information Modeling je inteligentně-informační model budovy, který tuto budovu realisticky charakterizuje a zároveň jde o cílený modelovací proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Jakékoliv změny v modelu vytvořeného technologií BIM probíhají v plně parametrickém režimu, což znamená, že změna informace v jakékoli struktuře dokumentace se automaticky promítne do každého jejího výskytu.

„Velmi zjednodušeně lze říci, že v rámci softwarového prostředí aplikujícího technologii BIM do praxe využívá každá podílející se profese svou specificky upravenou platformu, přičemž mezi těmito platformami je zajištěna bezproblémová kompatibilita,“ přibližuje řešení Pavel Seidl a upřesňuje: „Každý z odborníků dané profese používá vlastní program a navrhuje svou část. Sloučením všech dílčích návrhů pak vznikne kompletní BIM model budovy.“

Podle Pavla Seidla lze očekávat, že technologie BIM se stane dlouhodobou vizí a koncepcí i v České republice, stejně jako se stala v mnohých státech světa. „BIM u nás vyvolá nové požadavky na pracovní postupy a změní role i odpovědnosti jednotlivých účastníků stavebního procesu – od architektů a projektantů přes dodavatele staveb až po investory a správce budov,“ je přesvědčen specialista Wavin Ekoplastik.

3D modely PPR produktů

3D modely PPR produktů3D modely PPR produktů

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close