Wavin Ekoplastik: 3D modely PPR produktů pro systém Revit zjednoduší práci projektantů - Wavin Academy

Wavin Ekoplastik: 3D modely PPR produktů pro systém Revit zjednoduší práci projektantů

08.10.2014

Projektanti staveb mohou nyní bezplatně využít knihovnu 3D modelů trubek a tvarovek systému PPR společnosti Wavin Ekoplastik. Největší český výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů je jako první v ČR zpřístupnil na svých stránkách, a to i včetně šablon a nástrojů potřebných k vytváření 3D modelů instalací, které nachází uplatnění při moderním projektování založeném na modelech – BIM (Building Information Modeling).

Projektanti technického zařízení budov mají na stránkách www.wavin.cz k dispozici kompletní knihovnu 3D modelů produktů PPR v .rfa formátech určených pro přímé použití v programu Revit. Pro komfortnější užití modelů je připravena i šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení, jednak odpovídající nástroje a pracovní techniky určené k návrhům TZB instalací. Vedle české verze jsou k dispozici i anglické a ruské jazykové mutace modelů i šablon. Wavin Ekoplastik zároveň aktualizoval knihovny modelů i pro další Cad programy, jako je například AutoCad. K dispozici jsou tedy ve formátu .dwg, a to jak v 3D, tak i v 2D.

„Rozhodli jsme se ulehčit projektantům časově náročnou fázi modelovacích prací a zdarma jim zpřístupnit podrobné podklady využívané při moderním projektování,“ konstatuje Pavel Seidl, technický specialista ze společnosti Wavin Ekoplastik, podle něhož tyto podklady zájemcům umožní precizní modelování veškerých komponent, z nichž je dílčí instalace složena.

Podrobné podklady mohou projektanti využít při modelování v rámci technologie BIM. Building Information Modeling je inteligentně-informační model budovy, který tuto budovu realisticky charakterizuje a zároveň jde o cílený modelovací proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Jakékoliv změny v modelu vytvořeného technologií BIM probíhají v plně parametrickém režimu, což znamená, že změna informace v jakékoli struktuře dokumentace se automaticky promítne do každého jejího výskytu.

„Velmi zjednodušeně lze říci, že v rámci softwarového prostředí aplikujícího technologii BIM do praxe využívá každá podílející se profese svou specificky upravenou platformu, přičemž mezi těmito platformami je zajištěna bezproblémová kompatibilita,“ přibližuje řešení Pavel Seidl a upřesňuje: „Každý z odborníků dané profese používá vlastní program a navrhuje svou část. Sloučením všech dílčích návrhů pak vznikne kompletní BIM model budovy.“

Podle Pavla Seidla lze očekávat, že technologie BIM se stane dlouhodobou vizí a koncepcí i v České republice, stejně jako se stala v mnohých státech světa. „BIM u nás vyvolá nové požadavky na pracovní postupy a změní role i odpovědnosti jednotlivých účastníků stavebního procesu – od architektů a projektantů přes dodavatele staveb až po investory a správce budov,“ je přesvědčen specialista Wavin Ekoplastik.

3D modely PPR produktů

3D modely PPR produktů3D modely PPR produktů