BIM Revit koncept Wavinu přehledně a na jednom místě - Wavin Academy

BIM Revit koncept Wavinu přehledně a na jednom místě

29.08.2019

V průběhu května a června proběhla série webových školení, jejichž tématem byl BIM a jeho implementace do praxe s pomocí programu Revit. Celý cyklus byl složen ze čtyř dílů, které vždy byly zaměřeny na jednu, relativně samostatnou problematiku. První díl byl věnován obecným principům a vůbec filozofii metodiky BIM. Následující části již byly zaměřeny ryze prakticky, a to na modelování potrubních sítí v programu Revit, s využitím příslušných knihoven produktového portfolio firmy Wavin. Podrobně byla vysvětlena specifika práce při návrhu rozvodů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a nezapomnělo se ani na ukázky modelování vsakovacích systémů a kanalizačních šachet, jako součást venkovních rozvodů. Samozřejmě semináře reflektovaly aktuální technický stav a úroveň knihoven Wavin a ukázaly účastníkům ty nejnovější funkce a možnosti.

Závěrem lze říci, že se on-line semináře těšily enormnímu zájmu účastníků a vytvořily prostor pro mnoho dotazů a výměnu zkušeností.

Záznamy z on-line školení

BIM Revit koncepce – 26.4.2019

 

Wavin knihovny pro program Revit – Tlakové rozvody – 31.5.2019

Wavin knihovny pro program Revit – Gravitační rozvody – 25.5.2019

Wavin knihovny pro program Revit – inženýrské sítě – 4.6.2019

A co dál?

Průvodce Wavin koncepcí BIM

Stáhnout brožuru

Sledujte nové termíny školení

Kalendář akcí