Inkrustace potrubí z polyetylenu nehrozí - Wavin Academy

Inkrustace potrubí z polyetylenu nehrozí

03.07.2017

U stávajících ocelových vodovodů a přivaděčů se setkáváme s celou řadou závad a havárií, které se musí následně opravovat. Jedná se o netěsnosti ve spojích,  korozi stávajícího potrubí a také o inkrustaci. Inkrustace je snad nejčastěji se objevující závada, při které se snižuje průtočný profil potrubí, ale také díky narůstajícím povlakům a usazeninám se zhoršuje kvalita dodávané pitné vody. V současné době se při výstavbě nebo renovaci vodovodů často používají plastové potrubní systémy z polyetylenu. Plastové potrubí se spojuje svařováním, správně provedený svar je 100% těsný, absolutně pevný a jeho životnost je definována na 100 a více let. U potrubí z polyetylenu nedochází k inkrustacím a lokálním korozím, což jsou jasné výhody oproti potrubí z litiny nebo oceli. Na obrázku si můžete prohlédnout záběry pořízené z kamerové prohlídky ocelového potrubí, které je značně zarostlé a míra inkrustace je velká, na druhé fotce je potrubí po vyčištění, zde jsou viditelné lokální koroze. Poslední foto je potrubí z polyetylenu instalované close-fit technologií Compact Pipe.