Polygon s Wavin Ekoplastik pro záchrannou rotu HZS ČR - Wavin Academy

Polygon s Wavin Ekoplastik pro záchrannou rotu HZS ČR

20.01.2016

Dne 2.12. 2015 byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný areál bývalých kasáren Jihlava Kosov. Sídlo zde bude mít záchranná rota hasičského záchranného sboru České republiky. Pro potřeby roty jsou zde vybudovány prostory pro garážování techniky, zásobníky pohonných hmot, sklad prostředků pro humanitární pomoc občanům ČR v případě povodní. V rámci rekonstrukce byl také vybudován polygon pro zkoušky jízdy v klidné vodě. Pro napouštění polygonu byla vytvořena retenční nádrž (požární, přečerpávací a retenční nádrž) z akumulačních boxů Q-Bic a Q-BB o celkovém užitném objemu 575m3. Součástí zařízení systému přečerpání vody v polygonu jsou také regulační šachty s vírovým ventilem Corso a filtrem mechanických nečistot Certaro HDS Pro – vše z produkce Wavin Ekoplastik. Celý systém je propojen s dešťovou kanalizací pro zaručení obnovy dešťové vody (systém šachet Tegra 600, Tegra 1000 a potrubí KG 2000).

Zařízení bude využíváno pro testování techniky širokou základnou jednotek HZS z ČR.

Akumulační boxy Akumulační boxy Akumulační boxy Akumulační boxy