Víte, k čemu slouží vírový ventil? - Wavin Academy

Víte, k čemu slouží vírový ventil?

V souvislosti s novou legislativou, která řeší nakládání s dešťovými vodami, je stále častěji skloňovaný termín vírový ventil. Jde o důležitý prvek, který je určen pro regulaci průtoku dešťové vody z retenčních nádrží. Pokud nemůže stavebník dešťové vody zasakovat na pozemku, a vracet je tak zpět do přírody, musí vodu retenovat a následně regulovaně vypouštět do kanalizace. Povolený odtok je stanoven provozovatelem kanalizace. Upravována musí být i v případě potřeby snížení průtoku na nátoku do filtračního zařízení, a to jak na mechanické nečistoty (např. Certaro HDS Pro), tak ropné látky v odlučovači lehkých kapalin (Certaro NS).
Vírový ventil je vyroben z nerezové oceli s pevně nastaveným průtočným profilem. K fungování není potřeba žádný dodatečný zdroj energie. Díky velkému nátokovému otvoru ze spodní části vírového ventilu je minimalizována možnost ucpání. Vírové ventily jsou vyráběny s třemi různými konstrukcemi bezpečnostního systému a je možné je osazovat na rovnou i kruhovou stěnu betonových šachet či jímek (plastové šachty pouze u vybraných typů).
Chcete vědět více?

 

vírový ventil vírový ventil vírový ventil