Proč je retence dešťové vody důležitá? - Wavin Academy

Proč je retence dešťové vody důležitá?

Věděli jste, že pokud stavíte či rekonstruujete dům, máte dokonce povinnost naložit s dešťovou vodou, kterou nelze vypouštět do splaškové resp. dešťové kanalizace za specifických podmínek? Jednou z možností je nechat dešťovou vodu vsakovat do půdy, a tímto ji de facto vracet zpět do přírody. Pokud však vsakování není z nejrůznějších důvodů možné (například to nedoporučuje geologický posudek), přichází ke slovu retence neboli zadržování dešťové vody.

Pro retenci dešťové vody se využívají retenční nádrže, které se zapouštějí do terénu. Do nich se svede veškerá dešťová voda ze zpevněných ploch či střech. Vzhledem k tomu, že se dešťová voda s sebou unáší znečištění z dopadových ploch, je vhodné osadit před retenční resp. vsakovací nádrže také mechanické filtry.

Pro vsakovací i retenční objekty můžete použít zasakovacích boxů Wavin v různých modelových variantách 0,2 nebo 0,4 m³.

Chcete vědět více?

retence retence