Lukáš Mejzlík - Wavin Academy

Lukáš Mejzlík

Hospodaření s dešťovou vodou

Pro Wavin pracuje s krátkým přerušením od roku 2008. Spadá do týmu Hospodaření s dešťovou vodou. Jako produktový manažer má na starosti systémy pro zasakování, retenci, regulaci a filtraci dešťových vod. Vystudoval v Brně na MZLU obor Agroekologii se zaměřením na vodního hospodářství.  Technickou podporu komunikuje s výrobními závody Wavin GmbH, (Německo), Wavin Metal-plast Buk a Wavin NL. Mimo Wavin zajišťuje technickou podporu Mosbaek (DK).

Zajišťuje kompletní poradenství, technickou podporu, prezentace, školení, kontrola montáže svěřeného sortimentu HSDV.

 

lukas.mejzlik@wavin.com
GSM: +420 725 571 803

Publikace

Bomba! Aneb co vše se může přihodit při hloubení výkopu pro vsakovací nádrž.

Bomba? Bomba! Aneb co vše se může přihodit při hloubení výkopu pro vsakovací nádrž.

Liberečtí pyrotechnici museli v minulém týdnu zasahovat při zajištění nevybuchlé sovětské letecké pumy z druhé světové války, která byla nalezena během výkopových ...
Značka Pro Pokračování Textu
Vírový ventil Wavin Mosbaek

Vírové ventily Wavin – Mosbaek

Stále rostoucí výstavba všeho druhu (obchodní centra, nové výrobní objekty, BD apod.) znamená zvýšený odtok dešťových vod z území. V místech, kde ...
Značka Pro Pokračování Textu
Vírový ventil

Dotazy, na které často odpovídáme: jak je možné regulovat odtok z retenční nádrže?

Dle konstrukce retenční nádrže (RN) lze regulaci odtoku provádět buď přímo v RN nebo v samostatně stojící plastové resp. betonové šachtě za ...
Značka Pro Pokračování Textu
Koloběh dešťové vody

Nový článek: Návrat k přirozeném koloběhu dešťové vody

Extrémní srážky a sucha i klimatické změny posledních let nás nutí vodu zachytávat a regulovat. Kromě toho zvýšená urbanizace a ...
Značka Pro Pokračování Textu
Koloběh dešťové vody

Návrat k přirozenému koloběhu dešťové vody

Extrémní srážky a sucha i klimatické změny posledních let nás nutí vodu zachytávat a regulovat. Kromě toho zvýšená urbanizace a tím i zábor ...
Značka Pro Pokračování Textu

Efektivní odvodnění nového areálu v Ostravě

Rozsáhlý projekt odvodnění zpevněných ploch a plochých střech nového skladového a logistického areálu v Ostravě-Heřmanicích byl úspěšně ukončen. Stavba probíhala ...
Značka Pro Pokračování Textu
Mapa potencionálního vsaku

Přívalové deště působí velké škody

V České republice se v poslední době objevily velmi silné bouřky, které způsobily nemalé materiální škody. Např. škody na náměstí v Týnu nad ...
Značka Pro Pokračování Textu
Využívání dešťových vod

Využívání dešťových vod je trend

Globální oteplování planety v posledních letech s sebou přináší extrémní sucho a zároveň i extrémní přívalové srážky. Zásoby vody každý rok ubývají, a proto je ...
Značka Pro Pokračování Textu

Výstavba BD Atrium Kobylisy s produkty Wavin

Dodávka materiálu na stavbu BD Atrium Kobylisy (projekt CTR group a.s.) je dalším projektem Wavin Ekoplastik. Řešením pro odvod a ...
Značka Pro Pokračování Textu

Modrá úsporám – fáma či realita

V médiích se objevila zpráva o možných dotacích za účelem snížení spotřeby vody. Články se objevily v několika elektronických i tištěných médiích ...
Značka Pro Pokračování Textu

Projekt NUTREND Olomouc s produkty Wavin

Během jarních měsíců se naplno rozjela stavební činnost a s ní také realizace některých zasakovacích, resp. retenčních objektů. Mezi zajímavé ...
Značka Pro Pokračování Textu
Akumulační boxy Wavin Ekoplastik

Nová tisková zpráva: akumulační boxy Wavin Ekoplastik sníží dopady lokálních povodní

Přívalové deště a bleskové povodně, které aktuálně sužují západní Evropu, se stávají stále častějším jevem. Efektivní a systematické hospodaření s dešťovou ...
Značka Pro Pokračování Textu

Dotazy, na které často odpovídáme: Jaký potrubní systém bychom měli správně použít pro vnitřní kanalizaci?

Máme navrhnout vnitřní dešťovou kanalizaci v objektu o celkové výšce 15m. Jak postupovat, abychom splnili požadavky normy? ...
Značka Pro Pokračování Textu

Dotazy, na které často odpovídáme: Lze zpracovat návrh velikosti vsakovacího zařízení bez geologického posudku s vyjádřením koeficientu vsaku kv?

Správný návrh lze zpracovat pouze na základě věrohodných výstupů z geologického posudku, který musí ještě před vyjádřením koeficientu vsaku vyhodnotit, ...
Značka Pro Pokračování Textu

Dotazy, na které často odpovídáme: Jak dobře jsou čistitelné akumulační boxy pro zasakování a retenci dešťových vod?

Na tuzemském trhu se prezentuje více firem, které označují své akumulační boxy jako čistitelné. Čistitelné (revidovatelné) boxy jsou takové systémy, ...
Značka Pro Pokračování Textu

Česko má první certifikovaný pasivní bytový dům. Víte kde?

V roce 2014 a 2015 byly dokončeny dvě etapy výstavby bytových domů v Modřanech developera YIT. Budova F dokonce získala označení Certifikovaný ...
Značka Pro Pokračování Textu

Polygon s Wavin Ekoplastik pro záchrannou rotu HZS ČR

Dne 2.12. 2015 byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný areál bývalých kasáren Jihlava Kosov. Sídlo zde bude mít záchranná rota hasičského záchranného ...
Značka Pro Pokračování Textu
Hospodaření s dešťovou vodou

Trápí nás extrémní sucho – řešením je hospodaření s dešťovou vodou

V nedávném pořadu ČT proběhla diskuze zástupců vlády, odborných institucí, expertní i laické veřejnosti k problematice sucha a zadržování dešťové vody v krajině ...
Značka Pro Pokračování Textu

Pozor, čeká se změna legislativy nakládání se srážkovými vodami

Norma ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod byla Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zařazena do procesu revize ...
Značka Pro Pokračování Textu
Využití dešťové vody

Využití dešťové vody je trend

Víte o tom, že je nutné se na vlastním pozemku postarat o dešťovou vodu? Pokud není možné její zasakování, neměla ...
Značka Pro Pokračování Textu
hospodaření s dešťovou vodou

I hospodaření s dešťovou vodou může bavit. Díky stavebnicovým akumulačním boxům Q-Bic Plus.

Úpravy v hospodaření s dešťovou vodou již není úplnou novinkou. Srážkové povrchové vody nelze vypouštět volně do kanalizace ani nechat ...
Značka Pro Pokračování Textu
Hospodaření s dešťovou vodou

S dešťovou vodou je nutné zacházet podle norem

Předpisy pro ochranu životního prostředí a celá řada dalších norem dnes regulují i hospodaření s dešťovou (srážkovou) vodou. Srážkové povrchové vody ...
Značka Pro Pokračování Textu

Trend: Filtrace a zasakování dešťové vody z rodinného domu

Stavba nebo rekonstrukce rodinného domu s sebou nese nutnost správně nakládat s dešťovými vodami. Podle vyhlášky č. 269/2009 Sb. § ...
Značka Pro Pokračování Textu

Jak na efektivní hospodaření s dešťovou vodou

Investoři plánující rekonstrukci či výstavbu nového objektu, ale i vlastníci stávajících staveb musí řešit hospodaření s dešťovými vodami. Platby za ...
Značka Pro Pokračování Textu
akumulační box Wavin Q-BB

Variabilita zasakovacích objektů s novým akumulačním boxem Q-BB od Wavin Osma

Společnost Wavin Osma, přední český specialista na plastové potrubní systémy, představila nový prvek svého osvědčeného systému Intesio. Jedná se o ...
Značka Pro Pokračování Textu
Program Intesio

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovými vodami je v současnosti velmi aktuální téma. A to nejen pro investory, kteří teprve chystají rekonstrukci nebo ...
Značka Pro Pokračování Textu

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou

V posledních letech se čím dál častěji diskutuje o významu ekologického a hospodárného využívání strategických přírodních zdrojů, zejména pitné vody. Přibývající ...
Značka Pro Pokračování Textu

Wavin Q-bic – řešení v likvidaci dešťových vod

Již od konce loňského roku je očekávané přijetí nové české normy, která by se věnovala stále aktuálnější problematice „zasakování dešťové ...
Značka Pro Pokračování Textu

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close