Lukáš Mejzlík - Wavin Academy

Lukáš Mejzlík

Hospodaření s dešťovou vodou

Pro Wavin pracuje s krátkým přerušením od roku 2008. Spadá do týmu Hospodaření s dešťovou vodou. Jako produktový manažer má na starosti systémy pro zasakování, retenci, regulaci a filtraci dešťových vod. Vystudoval v Brně na MZLU obor Agroekologii se zaměřením na vodního hospodářství.  Technickou podporu komunikuje s výrobními závody Wavin GmbH, (Německo), Wavin Metal-plast Buk a Wavin NL. Mimo Wavin zajišťuje technickou podporu Mosbaek (DK).

Zajišťuje kompletní poradenství, technickou podporu, prezentace, školení, kontrola montáže svěřeného sortimentu HSDV.

Publikace

Bomba! Aneb co vše se může přihodit při hloubení výkopu pro vsakovací nádrž.
Bomba? Bomba! Aneb co vše se může přihodit při hloubení výkopu pro vsakovací nádrž.
Liberečtí pyrotechnici museli v minulém týdnu zasahovat při zajištění nevybuchlé sovětské letecké pumy z druhé světové války, která byla nalezena během výkopových ...
Vírový ventil Wavin Mosbaek
Vírové ventily Wavin – Mosbaek
Stále rostoucí výstavba všeho druhu (obchodní centra, nové výrobní objekty, BD apod.) znamená zvýšený odtok dešťových vod z území. V místech, kde ...
Vírový ventil
Dotazy, na které často odpovídáme: jak je možné regulovat odtok z retenční nádrže?
Dle konstrukce retenční nádrže (RN) lze regulaci odtoku provádět buď přímo v RN nebo v samostatně stojící plastové resp. betonové šachtě za ...
Koloběh dešťové vody
Nový článek: Návrat k přirozeném koloběhu dešťové vody
Extrémní srážky a sucha i klimatické změny posledních let nás nutí vodu zachytávat a regulovat. Kromě toho zvýšená urbanizace a ...
Koloběh dešťové vody
Návrat k přirozenému koloběhu dešťové vody
Extrémní srážky a sucha i klimatické změny posledních let nás nutí vodu zachytávat a regulovat. Kromě toho zvýšená urbanizace a tím i zábor ...
Efektivní odvodnění nového areálu v Ostravě
Rozsáhlý projekt odvodnění zpevněných ploch a plochých střech nového skladového a logistického areálu v Ostravě-Heřmanicích byl úspěšně ukončen. Stavba probíhala ...