Sanace vodovodu v Dejvicích technologií Compact Pipe - Wavin Academy

Sanace vodovodu v Dejvicích technologií Compact Pipe

23.05.2016

Přesně před rokem byla v Praze Dejvicích ve vodovodu kontaminována pitná voda. Nyní se provádí sanace vodovodu částečně výkopovou a částečně bezvýkopovou technologií. Potrubí je uloženo ve velkých hloubkách a jako optimální byla vybrána technologie Compact Pipe.

Stávající vodovodní řad bude nahrazen novým vodovodním řadem v délce 1163,0 m, obnoven bude ve stávající trase bezvýkopovou technologií o celkové délce 447m a částečně výkopem v délce 716m. V areálu vodojemu Andělky až po podchod tramvajové trati v délce 305,0 m bude pro sanaci vodovodního řadu použita technologie Compact Pipe. Tato technologie spočívá ve vyvložkování stávajícího potrubí novým PE 100 RC potrubím SDR 21 (PN 8) dodávaném na stavbu ve speciálních návinech. Potrubí je předem vytvarováno do tvaru písmene C, což umožňuje jednoduché zatažení do původního potrubí působením tažné síly. Jedná se o technologii typu close fit, tedy přilnutí nového potrubí ke stěně původních trub. Nedojde tedy k významnému zmenšení průřezu potrubí aplikací sanační technologie. Investorem stavby je Pražská vodohospodářská společnost, sanace bude hotova do září 2016.

Compact Pipe Compact Pipe