Software pro návrh TZB vnitřních instalací – Wavin TechCON 2 - Wavin Academy

Software pro návrh TZB vnitřních instalací – Wavin TechCON 2

12.04.2023

V současné době je pro uživatele připravena nejmodernější firemní verze softwarového nástroje Wavin TechCON 10. Ten umožňuje komplexní návrh vnitřních rozvodů vody, topení a kanalizace. Jedná se o návrhy vnitřního vodovodu (včetně návrhu vyvážení a nastavení cirkulačních ventilů), vytápění (jak podlahového, tak i radiátorového včetně stanovení tepelných ztrát) a vnitřní kanalizace. Wavin verze je nyní obohacena o moduly sloužící k návrhu stropního a stěnového vytápění a kanalizačních šachet. Hlavní výhodou tohoto moderního graficko-výpočetního návrhového softwaru je jeho spolupráce s AutoCadem, která uživateli umožní např. importovat do programu půdorysy budovy ve formátu dxf. Velkou výhodou je také velmi jednoduché provádění změn a okamžitá aktualizace výpočtu v projektu. Mezi největší přednosti SW produktu Wavin TechCON 10 lze spatřovat v možnosti pracovat v 3D prostoru a dále pak možnost automatického generování rozvinutých řezů vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace. Výsledkem práce je kompletní návrh požadované instalace – a to jak co do výpočtu, tak i do grafické interpretace. Tedy např. stanovení průměrů potrubí, nastavení různých regulačních prvků v rámci instalace, tabulky s hydraulickými výsledky, výkaz materiálu atp. Výsledný projekt je možné opětovně importovat do prostředí AutoCadu (resp. tabulky výsledků do MS Excelu) a zde dále provádět libovolné úpravy. Popis ke stažení a aktivaci zde: https://www.wavinacademy.cz/jak-aktivovat-wavin-techcon-10/

Jakým způsobem můžu získat program TechCON?

Firemní verzi programu TechCON nabízíme zdarma v nejnovější verzi 10, která obsahuje moduly a nástroje pro profesionální návrh všech praktických TZB instalací (vnitřní vodovod a kanalizace, vytápění, podlahové topení atp.) a následnou tvorbu projektové dokumentace. Pro verzi Wavin TechCON 10 jsme se rozhodli zvolit omezenou distribuci pomocí konkrétních aktivačních (licenčních) kódů (protikladem tohoto řešení je nákup multilicence).
Aktivace je jednoduchá: nejprve je třeba si stáhnout vlastní instalaci, a to ze zóny pro projektanty, která je umístěna na www.wavinacademy.cz. Instalace je připravena jako zip soubor (k dispozici jsou verze jak CZ, tak i SK – proto věnujte pozornost tomu, jakou jazykovou verzi stahujete). Soubor si uložte do zvoleného adresáře a instalaci rozbalte. Potom dvakrát klikněte na setup.exe a proveďte instalaci. Po skončení instalace poprvé program spusťte. Při registraci je třeba vyplnit požadované údaje a tyto potvrdit. Po schválení obdržíte potvrzení o registraci, program se stává plně funkční a je připraven k používání.
Podrobný popis instalace a registrace programu Wavin TechCON 10 je uveden zde: https://www.wavinacademy.cz/jak-aktivovat-wavin-techcon-10/