Více dešťových svodů do jednoho místa - Wavin Academy

Více dešťových svodů do jednoho místa

12.09.2016

Díky vedení potrubí vodorovně bez spádu je jednou ze zásadních výhod podtlakového systému Quickstream možnost nasměrovat a sdružit více dešťových vedení a svodů do jednoho, zpravidla toho nejvhodnějšího místa. V případě dobré koncepce je tímto možno ušetřit značné náklady za venkovní kanalizaci. Častokrát odpadne i nutnost kanalizačních přípojek pod objektem. Vedení dešťové kanalizace v objektu svařovny Škoda Auto a.s. může být příkladem zdařilého řešení. Více informací najdete zde.

Více dešťových svodů do jednoho místa