Wavin QuickStream: Gravitační nebo podtlakové odvodnění? - Wavin Academy

Wavin QuickStream: Gravitační nebo podtlakové odvodnění?

Wavin QuickStream

Odvod dešťových vod z plochých střech lze v praxi řešit dvěma způsoby – tradičním gravitačním nebo podtlakovým prouděním. Ucelený systém pro podtlakové odvodnění Wavin QuickStream je běžně využíván na mnoha stavbách nejen v České republice, ale i v zahraniční, a snadno si poradí i s nejsilnějšími srážkami.

Wavin QuickStream
Wavin QuickStream

Systém Wavin QuickStream PE není navrhován a realizován pouze na nových objektech, ale řeší i odvodnění objektů stávajících v rámci jejich rekonstrukce. Příkladem instalace za plného provozu je tzv. nouzové odvodnění střechy obchodního domu KAUFLAND v Berlíně. Čtěte více

 

Podtlaková instalace funguje na principu rozdílu výšek mezi úrovní osazení střešní vpusti a úrovní odtoku vody z potrubí do kolektoru s volnou hladinou vody. Protože podtlakové potrubí nepotřebuje žádný sklon, umožňuje maximalizovat využití prostoru v budově pro další vedení.

Wavin QuickStream

Hlavní prvky systému QuickStream:

  • střešní vtoky živičné, žlabové nebo fóliové
  • potrubí a tvarovky
  • kotvící systémy

Chcete vědět více?