Využití dešťové vody je trend - Wavin Academy

Využití dešťové vody je trend

11.11.2015

Víte o tom, že je nutné se na vlastním pozemku postarat o dešťovou vodu? Pokud není možné její zasakování, neměla by srážková voda odtékat do běžné kanalizace bez regulace odtoku. Zatěžuje totiž čističky odpadních vod a znehodnocuje proces čištění. Hospodárné využití dešťové vody přinese mnoho výhod, v dnešní době – při stále se zvyšujících cenách za vodné a stočné – je jistě nerozumné používat pitnou vodu pro zalévání zahrady nebo napouštění bazénu. Hlavně v případě suchého léta, jako bylo to letošní, je obvykle zalévání zahrad zakázáno. Využívání vody získané ze srážek je rozumné a hospodárné. Jak v případě rekonstrukce nebo stavby ve věci dešťové vody postupovat? Jak vybrat retenční nádrž, jaké filtrační zařízení?

Odpovědi na tyto a další otázky najdete v odborném článku publikovaném na www.estav.cz