Jak na efektivní hospodaření s dešťovou vodou - Wavin Academy

Jak na efektivní hospodaření s dešťovou vodou

11.11.2013

Investoři plánující rekonstrukci či výstavbu nového objektu, ale i vlastníci stávajících staveb musí řešit hospodaření s dešťovými vodami. Platby za odvod dešťových vod do kanalizace (stočné) totiž rostou a kanalizace často, především v době přívalových dešťů, kapacitně nestačí. Do kanalizace nebo recipientu totiž v urbanizovaných oblastech odtéká až 80 % srážek a s přibývajícími srážkami s vyšší intenzitou a rostoucím podílem zpevněných ploch mohou hrozit i lokální povodňové problémy, z dlouhodobého hlediska pak i pokles zásob vody v krajině.

Celý článek zde.