Jak na efektivní hospodaření s dešťovou vodou - Wavin Academy

Investoři plánující rekonstrukci či výstavbu nového objektu, ale i vlastníci stávajících staveb musí řešit hospodaření s dešťovými vodami. Platby za odvod dešťových vod do kanalizace (stočné) totiž rostou a kanalizace často, především v době přívalových dešťů, kapacitně nestačí. Do kanalizace nebo recipientu totiž v urbanizovaných oblastech odtéká až 80 % srážek a s přibývajícími srážkami s vyšší intenzitou a rostoucím podílem zpevněných ploch mohou hrozit i lokální povodňové problémy, z dlouhodobého hlediska pak i pokles zásob vody v krajině.

Celý článek zde.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close