Wavin Q-bic – řešení v likvidaci dešťových vod - Wavin Academy

Wavin Q-bic – řešení v likvidaci dešťových vod

03.05.2011

Již od konce loňského roku je očekávané přijetí nové české normy, která by se věnovala stále aktuálnější problematice „zasakování dešťové vody“. Připravovaná norma v gesci Ministerstva zemědělství ČSN 75 9010 bude definovat povinnosti a možnosti při návrhu, výstavbě a provozu vsakovacích zařízení srážkových vod.

Celý článek zde.