Jak se provádí kontrola kanalizace na připojení dešťové vody? - Wavin Academy

Jak se provádí kontrola kanalizace na připojení dešťové vody?

Revize a kontrola dešťové kanalizace se nejčastěji provádí přes revizní a vstupní šachty. Nutno podotknout, že svedení dešťové vody do běžné kanalizace není automatické. Každý stavebník by měl primárně dešťovou vodu zasakovat na pozemku, a vracet ji tak zpět do přírody.

Pokud tohle možné není, musí vodu retenovat a následně regulovaně vypouštět do kanalizace, dle pravidel, které stanoví správce kanalizace.