Jak připojit RD na hlavní potrubí - potrubní řad? - Wavin Academy

Jak připojit RD na hlavní potrubí – potrubní řad?

Pro připojení rodinného domku na hlavní potrubí potřebuje každý stavebník kromě náležitých povolení i správné potrubní materiály. Vybírat lze přitom z široké nabídky řešení, a to jak pro připojení na hlavní řad vodovodu, tak i plynového potrubí.

Pro připojení na rozvod pitné vody, či plynu doporučujeme využít potrubí Wavin TS DOQ. Toto potrubí poskytuje maximální bezpečnost díky nadstandardnímu testování a prokazování RC vlastností, která překonává úroveň danou specifikací PAS 1075. Systém Wavin TS DOQ lze použít i v případě, že se potrubí instaluje bez tzv. pískového lože, nebo bezvýkopovou technologií. Pro účely napojení na hlavní potrubí vodovodní se využívá potrubí modré barvy, pro připojení na plynové potrubí jsou pak k dispozici trubky oranžové.
Jde o koextrudované třívrstvé tlakové potrubí PE 100 RC, na které výrobce poskytuje desetiletou záruku. Životnost PE 100 RC potrubí je dnes definována na 100 a více let při optimálních podmínkách, výrobní program nabízí průměry od d32 do d630, v tlakových řadách SDR 11 a SDR 17. Napojení na hlavní řad se provádí svařováním, pomocí elektrotvarovek, k dispozici je Vám náš sortiment elektrotvarovek.

Chcete vědět více?

Hlavní potrubí