Poznejte, jaké výhody má tlaková kanalizace - Wavin Academy

Poznejte, jaké výhody má <b>tlaková kanalizace</b>

Kanalizace se běžně vede spádem, kdy se využívá přirozené gravitace. Co si však počít, pokud není možné u trubek dosáhnout tohoto přirozeného sklonu? V takovém případě přichází ke slovu kanalizace tlaková. Tento typ kanalizace využívá čerpadla, které vytváří v trubkách tlak  a díky němu je odpad dále přepravován, a to i směrem do kopce. Toto řešení je vhodné tehdy, pokud není patřičný sklon terénu, anebo v případě nevhodných geologických podmínek. Tlaková kanalizace je bezobslužná, není tedy třeba na spuštění kanalizace jakkoliv myslet, vše se děje automaticky.

Navíc má tento typ kanalizace celou řadu výhod. Předně se u tlakové kanalizace používají menší dimenze a profily potrubí než u gravitační kanalizace, což usnadňuje instalaci. Dále pak tlaková kanalizace nevyžaduje spád, z čehož vyplývá i menší objem zemních prací. Díky použití polyetylenových potrubí pro tlakovou kanalizaci a spojování svařováním je zajištěna absolutní těsnost těchto trubek. Jejich spojování je navíc díky použitým materiálům opravdu velmi snadné a také bezpečné. Výrobce udává dlouhou životnost a hlavně bezporuchový chod.

Chcete vědět více?

tlaková kanalizace