Proč využívat bezvýkopové technologie? Šetří náklady, životní prostředí i čas! - Wavin Academy

Proč využívat bezvýkopové technologie? Šetří náklady, životní prostředí i čas!

Sanace potrubí
Jakmile začne potrubí vykazovat známky opotřebení, je nutné zakročit. Z drobných a opakovaných poruch by se totiž časem mohl stát havarijní stav a dodávky vody či plynu by mohly být na ohroženy. Každá rekonstrukce vodovodního, kanalizačního či plynového potrubí s sebou dříve nesla celou řadu nesnází a omezení, například omezenou či zastavenou dopravu, zdlouhavé výkopové práce a jiné zásahy, k životnímu prostředí ne zrovna přátelské. Na to však dnes můžeme díky pokrokovým bezvýkopovým technologiím zapomenout.  
Sanace potrubí
 Vhodná volba pro tlakové i gravitační potrubí Než se pustíme do samotných oprav, musíme se rozhodnout, jakým způsobem budeme při sanaci postupovat. Při volbě odpovídající technologie je kromě typu poškození důležité i to, zda jde o potrubí gravitační nebo tlakové. V prvním případě je totiž klíčová odolnost vložky vůči vnějšímu zatížení, v tom druhém rozhoduje především její odolnost vůči vnitřnímu tlaku. V obou případech však lze využít metodu vložkování. Jde o moderní a šetrný způsob, při němž se do stávajícího sanovaného potrubí zatahuje nové PE potrubí s menším vnějším průměrem. To by mělo těsně přilnout zevnitř ke stěnám stávajícího potrubí (close-fit), a plně tak převzít jeho funkci.
Technologie Compact Pipe Metod a technologií pro sanaci potrubí je hned několik. Vždy je však potřeba vybrat optimální přístup a technologii v závislosti na prostředí, technické náročnosti, podmínkách i nákladech. Bavíme-li se však o místech, kde je potrubí obtížně přístupné a je prakticky nemožné provádět otevřený výkop, je osvědčeným prvkem technologie Compact Pipe. Ta umožní nejen menší rozměry montážních výkopů, ale především velkou rychlost instalace, která snižuje i ekologický dopad stavby na okolí.
Sanace potrubí

Chcete vědět více?