AutoPEN Wavin – projekt inženýrských sítí snadno, rychle a zdarma - Wavin Academy

AutoPEN Wavin – projekt inženýrských sítí snadno, rychle a zdarma

14.12.2015

Společnost Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, zpřístupnil na svém webu praktický softwarový nástroj taktéž již i pro kompletní návrh tlakových rozvodů. Jde o rozšíření populárního programu pro návrhy gravitační kanalizace, který vznikl díky osvědčené spolupráci s firmou AutoPEN. Projektanti mají nyní k dispozici ucelený programový balíček AutoPEN Wavin, který výrazně urychlí a usnadní projektování inženýrských sítí. Program je zdarma ke stažení ze zóny pro projektanty na www.wavinacademy.cz.

Programový balíček AutoPEN Wavin obsahuje následující moduly:

  • SITUACE – odečet souřadnic trasy liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCAD

  • PODÉLNÝ PROFIL – návrh podélného profilu kanalizace, resp. vodovodu nebo plynovodu a terénu

  • KUBATURY – specifikace objektů na trase a výkaz výměr gravitační kanalizace i případného tlakového rozvodu.

Modul SITUACE je společný jak pro modul kanalizace, tak i pro modul tlakové rozvody, konkrétní režim se volí až následně v menu programu. Pro moduly PODÉLNÝ PROFIL a KUBATURY existují vždy samostatně spustitelné aplikace pro gravitační kanalizaci a pro tlakové rozvody.

Firemní verze, která je k dispozici zdarma ke stažení na stránkách Wavin Academy, informačního a vzdělávacího portálu společnosti Wavin Ekoplastik, pracuje s širokým portfoliem trubek, tvarovek i šachet z produkce Wavin Ekoplastik. Je plně kompatibilní s komerční verzí, která je produktově neutrální. Využití tohoto nástroje přináší okamžité úspory za programové vybavení, podporu odborníků a projektantů ze společnosti Wavin Ekoplastik a úsporu času při stanovování konkrétních komponent.

Při přípravě nové funkcionality jsme vycházeli z praktických zkušeností a požadavků projektantů. Naším cílem bylo připravit skutečně ucelený nástroj pro kompletní návrh venkovních rozvodů inženýrských sítí,“ říká Pavel Seidl, technický poradce společnosti Wavin Ekoplastik, a dodává: „V oblasti softwarové podpory projektantů vnitřních instalací a inženýrských sítí patříme dlouhodobě mezi špičku a jsme rádi, že jsou naše nástroje komunitou projektantů hojně využívány. Věříme, že i program AutoPEN Wavin se stane pro projektanty neocenitelným a každodenním pomocníkem.“

AutoPEN Wavin

Kubatury tlakových rozvodů - příklad menuInstalační menu AutoPEN Wavin