AutoPEN Wavin – projekt inženýrských sítí snadno, rychle a zdarma - Wavin Academy

Společnost Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, zpřístupnil na svém webu praktický softwarový nástroj taktéž již i pro kompletní návrh tlakových rozvodů. Jde o rozšíření populárního programu pro návrhy gravitační kanalizace, který vznikl díky osvědčené spolupráci s firmou AutoPEN. Projektanti mají nyní k dispozici ucelený programový balíček AutoPEN Wavin, který výrazně urychlí a usnadní projektování inženýrských sítí. Program je zdarma ke stažení ze zóny pro projektanty na www.wavinacademy.cz.

Programový balíček AutoPEN Wavin obsahuje následující moduly:

  • SITUACE – odečet souřadnic trasy liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCAD

  • PODÉLNÝ PROFIL – návrh podélného profilu kanalizace, resp. vodovodu nebo plynovodu a terénu

  • KUBATURY – specifikace objektů na trase a výkaz výměr gravitační kanalizace i případného tlakového rozvodu.

Modul SITUACE je společný jak pro modul kanalizace, tak i pro modul tlakové rozvody, konkrétní režim se volí až následně v menu programu. Pro moduly PODÉLNÝ PROFIL a KUBATURY existují vždy samostatně spustitelné aplikace pro gravitační kanalizaci a pro tlakové rozvody.

Firemní verze, která je k dispozici zdarma ke stažení na stránkách Wavin Academy, informačního a vzdělávacího portálu společnosti Wavin Ekoplastik, pracuje s širokým portfoliem trubek, tvarovek i šachet z produkce Wavin Ekoplastik. Je plně kompatibilní s komerční verzí, která je produktově neutrální. Využití tohoto nástroje přináší okamžité úspory za programové vybavení, podporu odborníků a projektantů ze společnosti Wavin Ekoplastik a úsporu času při stanovování konkrétních komponent.

Při přípravě nové funkcionality jsme vycházeli z praktických zkušeností a požadavků projektantů. Naším cílem bylo připravit skutečně ucelený nástroj pro kompletní návrh venkovních rozvodů inženýrských sítí,“ říká Pavel Seidl, technický poradce společnosti Wavin Ekoplastik, a dodává: „V oblasti softwarové podpory projektantů vnitřních instalací a inženýrských sítí patříme dlouhodobě mezi špičku a jsme rádi, že jsou naše nástroje komunitou projektantů hojně využívány. Věříme, že i program AutoPEN Wavin se stane pro projektanty neocenitelným a každodenním pomocníkem.“

AutoPEN Wavin

Kubatury tlakových rozvodů - příklad menuInstalační menu AutoPEN Wavin

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close