Plynovody - jak je sanovat rychle, bezpečně a bez zásahů do krajiny? - Wavin Academy

Opravovat plynovody není právě snadné, oprava je náročná na čas i prostor a finance. Naštěstí existuje způsob, jak provádět opravy snadnější cestou, a to díky bezvýkopovým technologiím a speciálnímu plastovému potrubí.

Pokud jsou jisté náznaky, že jsou plynovody v nedobrém stavu, je třeba zakročit, neboť případná havárie by přinesla obrovské množství problémů a vše by patřičně prodražila. Vykopat veškeré potrubí a místo něj položit nové je ovšem také velmi náročná činnost, která mimo jiné znamená i nutnost záboru místa, omezení dopravy a další komplikace. Díky bezvýkopovým technologiím však tohle všechno odpadá. Příkladem takové technologie je vložkování, které umožňuje, aby se do stávajícího poškozeného potrubí nasunulo potrubí nové, které bude k původnímu velmi těsně přiléhat, takže s původním potrubím prakticky splyne a plně převezme jeho funkci.
Vhodné řešení pro tuto metodu je technologie Compact Pipe, trubka vyrobena z vysokohustotního polyethylenu. Pro jeho instalaci je třeba jen pár montážních výkopů. Poté se nové potrubí tvarované do písmene C jednoduše zatáhne do stávající trubky a díky propařování se pomalu vrácí do svého kruhovitého průměru a přilne k původnímu potrubí, přičemž převezme jeho funkci. Původní potrubí pak slouží jako chránící vrstva před poškozením. Plynovody lze tímto způsobem renovovat rychle, efektivně a bez zásahů do životního prostření. K dispozici jsou trubky až do průměru DN 500 mm.

Chcete vědět více?

plynovody

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close