Plynovody - jak je sanovat rychle, bezpečně a bez zásahů do krajiny? - Wavin Academy

Plynovody – jak je sanovat rychle, bezpečně a bez zásahů do krajiny?

Opravovat plynovody není právě snadné, oprava je náročná na čas i prostor a finance. Naštěstí existuje způsob, jak provádět opravy snadnější cestou, a to díky bezvýkopovým technologiím a speciálnímu plastovému potrubí.

Pokud jsou jisté náznaky, že jsou plynovody v nedobrém stavu, je třeba zakročit, neboť případná havárie by přinesla obrovské množství problémů a vše by patřičně prodražila. Vykopat veškeré potrubí a místo něj položit nové je ovšem také velmi náročná činnost, která mimo jiné znamená i nutnost záboru místa, omezení dopravy a další komplikace. Díky bezvýkopovým technologiím však tohle všechno odpadá. Příkladem takové technologie je vložkování, které umožňuje, aby se do stávajícího poškozeného potrubí nasunulo potrubí nové, které bude k původnímu velmi těsně přiléhat, takže s původním potrubím prakticky splyne a plně převezme jeho funkci.
Vhodné řešení pro tuto metodu je technologie Compact Pipe, trubka vyrobena z vysokohustotního polyethylenu. Pro jeho instalaci je třeba jen pár montážních výkopů. Poté se nové potrubí tvarované do písmene C jednoduše zatáhne do stávající trubky a díky propařování se pomalu vrácí do svého kruhovitého průměru a přilne k původnímu potrubí, přičemž převezme jeho funkci. Původní potrubí pak slouží jako chránící vrstva před poškozením. Plynovody lze tímto způsobem renovovat rychle, efektivně a bez zásahů do životního prostření. K dispozici jsou trubky až do průměru DN 500 mm.

Chcete vědět více?

plynovody