Wavin Osma dodavatelem odvodňovacího systému Wavin Quickstream pro Centrum Pivovar Děčín - Wavin Academy

Wavin Osma dodavatelem odvodňovacího systému Wavin Quickstream pro Centrum Pivovar Děčín

22.04.2014

Společnost Wavin Osma se podílela na realizaci unikátní stavby Centrum Pivovar Děčín. Přední český specialista na plastové potrubní systémy dodal osvědčený systém pro podtlakové odvodnění plochých střech Wavin Quickstream. Rozsáhlý objekt multifunkčního centra je zabezpečen před dešťovými srážkami celkem 78 kusy podtlakovými střešními vtoky a více než jedním kilometrem potrubí z HDPE.

Nový projekt Centrum Pivovar Děčín vznikl citlivým spojením původních historických částí budov pivovaru ze 17. století s moderními architektonickými prvky. Komplex na celkové ploše přesahující 22 000 m² zastřešuje více než 60 obchodních jednotek, restauraci s minipivovarem, supermarket i originální dětský koutek. Členitý komplex sestávající z několika objektů je situován ve svahu, parkoviště o kapacitě 400 míst je umístěno na střeše budovy, z níž je přímý přístup do prvního patra nákupní pasáže.

Podtlakový systém Wavin Quickstream

Společnost Wavin Osma byla ke spolupráci na projektu vybrána díky svým zkušenostem z oblasti návrhu a realizace systému pro podtlakové odvodnění plochých střech a na základě řady pozitivních referencí ze staveb obdobného rozsahu. Společnost navrhla a dodala podtlakový systém odvodnění plochých střech Wavin Quickstream PE. Předností tohoto systému je jeho vysoká kapacita při nižší materiálové náročnosti oproti tradičnímu gravitačnímu systému. Dešťové srážky jsou ze střechy objektu odváděny za pomoci 78 kusů kovových podtlakových střešních vtoků s označením QSM75 260 (živičný typ) vč. nástavců pro obrácené střechy.

Podtlakové střešní vtoky mají speciální konstrukci a jsou vybaveny přepážkou znemožňující nasávaní vzduchu do potrubí při zvýšení hladiny vody kolem vtoku. Na ně navazuje přibližně 1 000 m potrubí HDPE vedeného pod střešní konstrukcí, v podhledech, chodbách a instalačních šachtách. Systém doplňuje nespočetné množství tvarovek a systémových závěsných prvků, které zajišťují pevné uchycení potrubí a správné řešení dilatací a vodních rázů, které na potrubí mohou působit.

Celkové množství dešťových vod svedených ze střech podtlakovým systémem dosahuje při návrhové intenzitě srážky (300 l/s.ha) hodnoty cca 240 litrů/sec. Díky materiálu HDPE a možnosti jeho svařování jsou na celém systému eliminovány mechanické spoje. Spoje jsou trvale nerozebíratelné a při správném provedení 100% těsné. Pružnost materiálu a vysoká pevnost kvalitního sváru navíc zvyšují bezpečnost a funkčnost celého systému.

Wavin Quickstream

Wavin Quickstream